Будь-який мінус – це наполовину плюс Оптимістичний погляд на майбутнє України

Серед безлічі проблем, до яких необхідно адаптуватися системі державного управління на нинішньому історичному етапі, виділимо: різке знецінення національної валюти, зростання цін і тарифів, інфляцію, безробіття, зневажливе ставлення до законності, зниження життєвого рівня людей, втрату довіри до всіх гілок влади, загострення суперечності між потребами суспільства й засобами (джерелами) їх задоволення.
Наявність і гостроту названих проблем можна й потрібно пояснити як суб’єктивними, так і об’єктивними причинами.
Базовою, фундаментальною суб’єктивною причиною, на нашу думку, є неадекватний гостроактуальним викликам середовища рівень державного управління всіма гілками та рівнями влади. До об’єктивних причин необхідно віднести ознаки, які є характерними для держуправління перехідних суспільств та держав. Це, зокрема: а) малопрофесійна, корумпована державна бюрократія, що є наслідком кланово-корпоративного принципу формування державних органів, коли просування по службі залежить не від професійних і особистих якостей, а від належності до певної політичної сили (спрощено – партійно-клановий метод); б) надмірна централізація ухвалення державних рішень, унаслідок чого блокуються ініціатива й ризики серед управлінських кадрів нижчого рівня; в) нечіткість і розмитість меж компетентності та, як наслідок, дублювання їх функцій; г) зрощування бізнесу і політики, що призводить до тіньових процесів у держуправлінні, зростання олігархічного впливу – симбіозу влади тіньової та легальної, що вкрай шкідливе для суспільства; д) віртуозна здатність державної бюрократії імітувати бурхливу діяльність (програми, плани, стратегії, наради, постанови, звіти), що ніяк не націлено на позитивний результат; е) здатність державної бюрократії сконсолідовано чинити опір змінам (проходження реформаторського рішення через бюрократичні джунглі погоджень вихолощує або зводить його нанівець); є) зневажливе ставлення до людей.
Наша молода держава, будучи перехідною від держави соціалістичної орієнтації (орієнтація на общину, спільну власність) до держави капіталістичної орієнтації, від тоталітаризму до розвиненої і сталої демократії, не зуміла уникнути проявів негативних ознак перехідної державності.
Вказані вище виклики значною мірою дискредитують не лише владу, а й саму ідею демократії і вимагають сміливих та нестандартних рішень.
З огляду на збіг негативних обставин (особливо наслідки агресії на сході країни) ми маємо діяти гнучко, зокрема не виключати можливості запровадження на законодавчо обмежений термін моделі держуправління з ознаками авторитарності.
При цьому важливо усвідомити, що авторитарні режими встановлюються не лише в державах, які відкидають демократичні принципи організації та здійснення державної влади.
Авторитарні режими можуть установлюватися в державах, які: а) намагаються створити передумови для демократизації суспільства, але не встигли налагодити механізм демократичної влади; б) є демократичними, проте змушені з огляду на обставини тимчасово запроваджувати модель надзвичайного функціонування державної влади.
Звичайно, треба розуміти, що влада при авторитарному режимі переймається у першу чергу забезпеченням власної безпеки, громадського порядку, оборони і зовнішньої політики, хоча вона може досить ефективно впливати на стратегію економічного розвитку, здійснювати структурні перетворення, не руйнуючи при цьому механізм ринкового саморегулювання, проводити достатньо активну соціальну політику.
Чи потрібно це Україні? Безумовно, це дискусійне питання, але воно на часі.
Важливим і очевидним є інше: об’єктивна передумова появи світла в кінці тунелю. Негаразди і проблеми сьогодення України – це типові проблеми перехідних держав, суспільств, економік. Дуже подібні обставини були в історії успішних сьогодні держав (США, Німеччини, Франції, Англії, Польщі).
Оптимізм в тому, що будь-які перехідні періоди завершуються, а їхні терміни значною мірою залежать від нашої активної громадянської позиції.
Василь БАТЬКІВСЬКИЙ.
м. Полтава.

Поділися:

Добавить комментарий