Деякі особливості надання матеріального забезпечення та страхових виплат за рахунок коштів Фонду соціального страхування України

Реалізацію державної політики у сферах соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності на території Полтавської області здійснює управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області (далі – Управління). Працюючи за принципом законодавчого визначення умов і порядку здійснення соціального страхування, Управління фінансує витрати, пов’язані з наданням застрахованим особам (працюючим громадянам), потерпілим від нещасного випадку на виробництві матеріального забезпечення, страхових виплат і соціальних послуг. Проте внаслідок конкретних нестандартних ситуацій під час настання страхового випадку застрахована особа, потерпілий від нещасного випадку на виробництві може втратити право на отримання матеріального забезпечення, страхових виплат за рахунок коштів Фонду соціального страхування України. З метою недопущення цього, прагнучи забезпечити кожну застраховану особу в непростий життєвий період фінансовою допомогою, Управління повідомляє наступне. Статтями 23 та 45 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 23.09.1999 № 1105 в редакції Закону України від 28.12.2014 № 77 (далі – Закон № 1105) передбачено ряд підстав для відмови в наданні матеріального забезпечення та страхових виплат. Відповідно до п. 3 ст. 30 Закону № 1105 рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг за рахунок коштів Фонду соціального страхування України приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування підприємства, установи, організації. Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, а в разі роботи за сумісництвом – копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника, скріплена печаткою за основним місцем роботи, та довідка про середню заробітну плату за основним місцем роботи. Функції контролю, передбачені п. 3.1.1 “Положення про комісію (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації”, затвердженого постановою правління Фонду від 23.06.2008 № 25 (далі – Положення), дають право страховому активу на перевірку правильності видачі та заповнення листків непрацездатності, які є підставою для надання матеріального забезпечення застрахованим особам. У разі виявлення порушень комісія (уповноважений) із соціального страхування, відповідно до п. 2.2 Положення, приймає рішення про відмову в призначенні матеріального забезпечення або про припинення його виплати (повністю чи частково). Статтею 23 Закону № 1105 встановлено, що допомога по тимчасовій непрацездатності не надається: 1) у разі одержання застрахованою особою травм або її захворювання при вчиненні нею злочину; 2) у разі навмисного заподіяння шкоди своєму здоров’ю з метою ухилення від роботи чи інших обов’язків або симуляції хвороби; 3) за час перебування під арештом і за час проведення судовомедичної експертизи; 4) за час примусового лікування, призначеного за постановою суду; 5) у разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних з таким сп’янінням; 6) за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням. Відповідно до п. 4.2 Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої наказом МОЗ України від 03.11.2004 № 532, у разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних з таким сп’янінням, у листку непрацездатності робиться позначка про таке сп’яніння. Окрім того, застраховані особи, які в період отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності порушують режим, встановлений для них лікарем, або не з’являються без поважних причин у призначений строк на медичний огляд, у тому числі на лікарськоконсультативну комісію (ЛКК) чи медикосоціальну експертну комісію (МСЕК), втрачають право на цю допомогу з дня допущення порушення на строк, що встановлюється рішенням органу, який призначає допомогу по тимчасовій непрацездатності. Відповідно до статті 32 Закону № 1105 документи для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності розглядаються не пізніше 10 днів з дня їх надходження. Повідомлення про відмову в призначенні допомоги із зазначенням причин відмови та порядку оскарження видається або надсилається застрахованій особі не пізніше, ніж за п’ять днів після винесення комісією (уповноваженим) із соціального страхування підприємства відповідного рішення. Отже, лише після того, як комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства, установи, організації переконається про відсутність зазначених вище підстав, що стали б причиною відмови в наданні допомоги по тимчасовій непрацездатності, застрахованій особі призначається матеріальне забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу). Відповідно до статті 45 Закону № 1105 Фонд соціального страхування України відмовляє в страхових виплатах і наданні соціальних послуг застрахованому (потерпілому від нещасного випадку на виробництві), якщо мали місце: 1) навмисні дії, а також бездіяльність (приховування захворювань, невиконання приписів та обмежень лікаря) потерпілого, спрямовані на створення умов для настання страхового випадку; 2) подання роботодавцем, іншими органами, що беруть участь у встановленні страхового випадку, або потерпілим Фонду свідомо неправдивих відомостей про страховий випадок; 3) вчинення застрахованим умисного злочину, що призвів до настання страхового випадку. Відділенням управління виконавчої дирекції Фонду не пізніше 10 календарних днів, включаючи день подання заяви про призначення страхових виплат, приймається постанова про відмову в призначенні страхових виплат, копія якої направляється застрахованій особі. Страхувальники, застраховані особи, потерпілі від нещасного випадку на виробництві можуть розраховувати на всі гарантії, передбачені загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, лише за умови беззаперечного дотримання норм чинного законодавства. Зі свого боку управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області зацікавлене та вживає всіх необхідних заходів для повного й своєчасного фінансування матеріального забезпечення, страхових виплат і соціальних послуг.

Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області

Поділися:

Добавить комментарий