Державна соціальна допомога дітям  з інвалідністю: розміри, перспективи,  необхідні документи

Державна соціальна допомога дітям з інвалідністю: розміри, перспективи, необхідні документи

Для більшості країн світу існує складна проблема інвалідності дітей та адаптації сімей, у яких виховується дитина з інвалідністю. Кожна четверта сім’я у світі стикається з даними проблемами.
За підрахунками, у Полтавській області станом на 1 серпня 2020 року проживає 5100 дітей з інвалідністю. Проблема матеріальних нестатків, які супроводжують сім’ю з особливою дитиною, є дуже гострою і важкою, бо мама, здебільшого, не працює, зайнята доглядом за дитиною.
Державою вживаються заходи на підтримку батьків, що мають дітей з інвалідністю. Це, зокрема, й безкоштовне надання комплексу реабілітаційних заходів, забезпечення технічними засобами реабілітації.
Діти з інвалідністю мають право і на отримання щомісячної державної соціальної допомоги від держави, а один з непрацюючих батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, – на надбавку по догляду за такою особливою дитиною.
Для призначення державної соціальної допомоги до управлінь соціального захисту населення подаються такі документи:
– заява про призначення усіх видів соціальної допомоги (за затвердженою Мінсоцполітики формою, подається законним представником дитини);
– копія паспорта чи документа, що посвідчує особу, законного представника дитини;
– копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) законного представника дитини;
– копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю;
– довідка з місця навчання із зазначенням перебування (не перебування) на повному державному утриманні (за потреби);
– довідка про місце проживання дитини з інвалідністю чи копія паспорта дитини з інвалідністю з відомостями про місце проживання;
– довідка про місце проживання законного представника, піклувальника, який подав заяву (у разі відсутності в паспорті відомостей про місце проживання).
В іншому ж випадку, наприклад, при усиновленні дитини з інвалідністю, подається копія рішення суду про усиновлення дитини.
Якщо із заявою звертається опікун або піклувальник, додатково надається копія рішення про встановлення опіки (піклування) та призначення дитині з інвалідністю опікуна (піклувальника).
Право на державну соціальну допомогу мають діти з інвалідністю віком до 18 років. Станом на 1 липня 2020 року розмір державної соціальної допомоги становить 1712 грн. З 1 грудня 2020 року розмір допомоги збільшиться і становитиме 1769 грн.
До державної соціальної допомоги додається також надбавка на догляд за дітьми з інвалідністю до 18 років, яка призначається одному з непрацюючих батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю. Також особам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати незалежно від того, за якою дитиною вона знаходиться у відпустці, у разі, якщо дитина з інвалідністю потребує домашнього догляду за умови фактичного догляду за нею.
Звертаємо вашу увагу, що одному з батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновителів, опікуну, піклувальнику надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А, а також одинокій матері (одинокому батьку) призначається незалежно від факту роботи, навчання, служби.
Розміри державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю з надбавкою на догляд цьогоріч становлять:
На дітей з інвалідністю підгрупи А до 6 років з надбавкою на догляд:
з січня – 2 925,60 грн;
з липня – 3 057,40 грн;
з грудня – 3 159,30 грн.
На дітей з інвалідністю підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на догляд:
з січня – 3 364,60 грн;
з липня 3 516,40 грн;
з грудня – 3 633,30 грн.
На дітей з інвалідністю до 6 років з надбавкою на догляд:
з січня – 2 036,10 грн;
з липня – 2 127,90 грн;
з грудня – 2 198,80 грн.
На дітей з інвалідністю від 6 до 18 років з надбавкою на догляд:
з січня – 2 255,60 грн;
з липня – 2 357,40 грн;
з грудня – 2 435,80 грн.

Директор департаменту соціального захисту населення Людмила Корнієнко.

Поділися:

Добавить комментарий