Державний архів Полтавської області: на шляху становлення та утвердження

Державний архів Полтавської області: воєнне лихоліття, радянська цензура, демократизація архівної справи

Зовсім не таємно

Всього за 100-річний період під грифом Державного архіву Полтавської області або за його участю видруковано 62 архівних видання. Праці полтавських архівістів відзначені премією Української бібліотеки імені Симона Петлюри у Парижі (1992), Всеукраїнською премією у галузі архівознавства, археографії та документознавства імені В. Веретеннікова, обласною премією імені Івана Котляревського, місцевою премією імені Самійла Величка. Архівні збірники неодноразово були лауреатами обласного конкурсу «Краща книга року» у номінації «Історико-краєзнавче видання».
За період із 1991-го по 2017 роки проведена колосальна робота щодо розсекречування матеріальних носіїв секретної інформації колишнього СРСР (переглянуто і знято грифи секретності із 321 фонду). Цей процес розсекречування і удоступнення документів, які за радянських часів зберігалися під грифом «совершенно секретно», можна назвати своєрідною архівною революцією, адже мова йде про документи, пов’язані з Українським визвольним рухом, голодоморами та репресіями в Україні (у тому числі й на Полтавщині). Архівісти як ніхто розуміли, що ця інформація мусить «конвертуватися» у якісні зміни в історичній пам’яті та світогляді українців.
У цей же період на державне зберігання прийнято більше 413 тисяч справ архіву Полтавського обкому Компартії України та близько 111 тисяч фільтраційних та трофейних справ за 1941–1945 роки, що зберігалися в архіві управління СБУ у Полтавській області.
Використання документів Національного архівного фонду є традиційно тим важливим сегментом, який створює імідж і престиж архівній установі, суттєво впливає на підвищення суспільної значущості архівної служби. Діяльність головної архівної установи області спрямовувалася у першу чергу на забезпечення юридичних і фізичних осіб, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування інформаційними ресурсами. Наприклад, із 1991-го по 2017 роки Державний архів Полтавської області виконав більше 50 тисяч запитів соціально-правового, біографічного, генеалогічного характеру та тематичних запитів. Архіви стали відкритими для всіх бажаючих, тому в рази зросла кількість відвідувачів. У читальних залах за цей період працювало близько 20 тисяч дослідників, яким видано для користування більше 250 тисяч архівних справ. До послуг відвідувачів читальних залів – тематичні покажчики, систематичний, географічний та іменний каталоги. Щороку архів організовує від 15 до 20 виставок архівних документів до державних свят, ювілейних дат та знаменних подій в історії України, Полтавщини, на які запрошуються учнівська та студентська молодь, громадськість, представники органів місцевої влади, місцеві ЗМІ. Архівна інформація активно популяризується на місцевих телеканалах та у місцевій пресі (наприклад, лише у 2017 році було підготовлено 22 публікації у періодичних виданнях, 12 теле- та 5 радіопередач).

Скарбниця документів з історії краю

Сьогодні Державний архів Полтавської області є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, що забезпечує реалізацію державної політики у галузі архівної справи та діловодства на території області, та найбільшою скарбницею документів з історії Полтавщини. На архівному обліку перебуває 6 933 фонди, 1 321 368 одиниць зберігання управлінської та науково-технічної документації, документів особового походження, а також більше 25 тисяч одиниць обліку документів на спеціальних носіях (кіно-, фото-, фоно- та відеодокументи) за період з 1692 по 2017 роки. В архівних фондах є три унікальних документи (універсали українських гетьманів Мазепи, Розумовського, Скоропадського). Найдавніший документ датується 1692 роком (Указ царів Іоана та Петра Олексійовичів про дарування генералу Гордону садиби Стовпець).
Науково-довідкова бібліотека державного архіву налічує понад 13 тисяч книг та брошур за 1846 – 2017 роки. Основа бібліотечного фонду – краєзнавчі видання, звіти полтавських губернаторів, статистичні огляди, пам’ятні книги, звіти губернської та повітових земських управ, матеріали подвірно-погосподарського перепису населення, «Труди Полтавської вченої архівної комісії» тощо. Окрім того, у фонді зберігаються місцеві періодичні видання.
За 100 років існування колектив Державного архіву Полтавської області у непростих умовах зберіг історичні документи та кращі зразки пам’яток культури. В області успішно реалізується державна політика, яка сприяє задоволенню інформаційних потреб суспільства та інститутів влади. Перед архівістами стоять як традиційні завдання, пов’язані із формуванням, зберіганням та обліком документів Національного архівного фонду, так і нові виклики щодо цифровізації усіх процесів архівної справи, надання якісних та комплексних інформаційних послуг, на які головна архівна установа Полтавщини прагне оперативно реагувати.

(Закінчення. Початок).

Валентина ГУДИМ
Директор Державного архіву Полтавської області,
заслужений працівник культури України

Поділися:

1 thought on “Державний архів Полтавської області: воєнне лихоліття, радянська цензура, демократизація архівної справи

Добавить комментарий