Держпраці консультує: трудові відносини під час воєнного стану

Держпраці консультує: трудові відносини під час воєнного стану

В умовах військової агресії рашистських нелюдів продовжують працювати тисячі підприємств та мільйони наших співвітчизників. Безумовно, війна вносить корективи у трудовий процес та впливає на всіх в Україні. Очевидно, як у роботодавців, так і у працівників виникає багато питань. Саме тому Держпраці не припиняє консультувати працівників та роботодавців з найактуальніших питань. Найчастіше до Управління Держпраці у Полтавській області надходять такі запитання.

Чи нестиме роботодавець відповідальність за невиплату заробітної плати під час воєнного стану?

Заробітна плата має виплачуватися не менше двох разів на місяць. Це норма. Але зараз ми маємо справу із форс-мажорними обставинами.
Якщо виплата здійснюється через установи банків, то об’єктивних підстав для невиплати заробітної плати набагато менше, ніж при виплаті заробітної плати у касі підприємства.
Відповідно до статті 10 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» роботодавець повинен вживати всіх можливих заходів для забезпечення реалізації права працівників на своєчасне отримання заробітної плати.
У разі неможливості своєчасної виплати заробітної плати внаслідок ведення бойових дій строк виплати заробітної плати може бути відтермінований до моменту відновлення діяльності підприємства.
Роботодавець звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання щодо строків оплати праці, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок ведення бойових дій або дії інших обставин непереборної сили.
Звільнення роботодавця від відповідальності за несвоєчасну оплату праці не звільняє його від обов’язку виплати заробітної плати.

Якщо тривалість відпустки більше 24 календарних днів, чи втрачає працівник право на неї?

Якщо тривалість щорічної основної відпустки працівника становить більше 24 календарних днів, різниця днів відпустки не втрачається, а має бути надана після закінчення дії воєнного стану.
У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.
Надання відпусток без збереження заробітної плати, передбачених статтею 25 Закону України «Про відпустки», здійснюється роботодавцем в обов’язковому порядку за ініціативою працівника, а надання відпусток, передбачених статтею 26 вищезгаданого закону, здійснюється за згодою сторін.
Щорічні відпустки надаються відповідно до графіка відпусток, але за угодою сторін можуть бути надані і в інший період.
Але при цьому треба враховувати, що відповідно до статті 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» під час воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.
Законодавством про працю не передбачено надання відпусток без збереження заробітної плати з ініціативи роботодавця.
Оформлення відпусток без збереження заробітної плати, передбачених статтями 25, 26 Закону України «Про відпустки», є правом, а не обов’язком працівника.
При цьому надання відпусток, передбачених статтею 25 Закону України «Про відпустки», здійснюється роботодавцем в обов’язковому порядку за ініціативою працівника, а надання відпусток, передбачених статтею 26 вищезгаданого закону, здійснюється за згодою сторін.
Відповідно до частини третьої статті 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» протягом періоду дії воєнного стану роботодавець за заявою працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, встановленого частиною першою статті 26 Закону України «Про відпустки».
Надання відпусток, в тому числі без збереження заробітної плати, та звільнення працівника за власним бажанням або за угодою сторін можливе за наявності бажання працівника.
Роботодавець не має права примушувати працівника до написання відповідної заяви.
У разі, якщо безпекова ситуація не дає можливості організувати процес роботи, роботодавець може вжити наступні заходи: організація дистанційної або надомної роботи, надання за бажанням працівника йому відпусток, в тому числі і без збереження заробітної плати, запровадження простою із відповідною оплатою, призупинення трудових договорів тощо.

Що таке призупинення трудового договору?

Призупинення дії трудового договору – це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором.
Дія трудового договору може бути призупинена у зв’язку з військовою агресією проти України, що виключає можливість надання та виконання роботи.
Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин.
Ініціатором призупинення трудового договору можуть бути як роботодавець, так і працівник.
Про призупинення дії трудового договору роботодавець та працівник за можливості мають повідомити один одного у будь-який доступний спосіб.

Працівник призваний на службу у ЗСУ. Які він має трудові гарантії?

Відповідно до статті 119 Кодексу законів про працю України за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення, зберігаються місце роботи і посада на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб – підприємців, у яких вони працювали на час призову.
Також по 18.07.2022 включно за такими працівниками зберігався середній заробіток.
У разі надходження повідомлення про призов працівника до лав ЗСУ видається наказ про збереження за таким працівником місця роботи і посади на весь період служби.
Незалежно від запровадження на підприємстві простою за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення, зберігаються місце роботи і посада, а по 18.07.2022 включно за ними зберігався ще і середній заробіток (стаття 119 КЗпП України).

Пам’ятайте! Україна бореться з російськими окупантами не лише зброєю, а й своєю працею, яка має бути задекларованою!

Незадекларована праця позбавляє найманих працівників можливості захисту своїх інтересів та сприяє ухиленню від сплати податків, а відповідно і позбавляє бюджет коштів, необхідних для забезпечення Збройних сил України та підтримки громадян, які постраждали від збройної агресії.
Декларуючи працю, кожен роботодавець та працівник не лише дбають про свою соціальну захищеність, а й роблять внесок у підтримку Збройних сил України та вразливих категорій громадян, які потребують допомоги в такий важкий для країни час.
Держпраці підтримує суб’єктів господарювання та працівників в умовах воєнного стану, надаючи консультаційну підтримку.
Отримати консультацію від фахівців Управління Держпраці у Полтавській області можна за номером:
+38 095-076-70-60 чи електронною поштою: zvern@pl.dsp.gov.ua
Більше інформації за посиланням: https://dsp.gov.ua та https://www. pratsia.in.ua/

Управління Держпраці у Полтавській області.

Поділися:

Добавить комментарий