Інформаційний кур’єр

Діяльність комісій (уповноважених) із соціального страхування підприємств, установ, організацій

Однією з вагомих складових успішної реалізації державної політики у сфері соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності є злагоджена, впорядкована робота комісії (уповноваженого) із соціального страхування кожного підприємства, установи, організації. Страховий актив фактично є посередником між роботодавцем, працюючою особою та Фондом соціального страхування України. Саме від компетенції членів комісії (уповноваженого) із соціального страхування залежить правомірне та своєчасне призначення матеріального забезпечення (допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах, на поховання) застрахованим особам. Тому питання належної організації їхньої роботи є необхідним.

Із 27 липня 2018 року набула чинності нова редакція Положення про комісію (уповноваженого) із соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, затверджена постановою правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 № 13 (далі – Положення).
Відповідно до Положення комісія (уповноважений) із соціального страхування створюється (обирається) та діє на підприємстві, в установі, організації, що використовує найману працю, незалежно від форм власності й господарювання.
Для новостворених підприємств наголошуємо, що комісія (уповноважений) із соціального страхування створюється (обирається) у місячний строк після їх державної реєстрації. Рішення про делегування членів до комісії із соціального страхування підприємства оформлюються: роботодавцем – його наказом або іншим розпорядчим документом, представником застрахованих осіб – постановою виборного органу профспілкової організації (об’єднаного представницького органу профспілкових організацій) або відповідним рішенням іншого уповноваженого органу, який представляє інтереси застрахованих осіб (загальні збори колективу). У зазначених документах в обов’язковому порядку необхідно визначати строк повноважень членів комісії із соціального страхування (на конкретний строк, безстроково).
Комісія (уповноважений) із соціального страхування зобов’язана:
– приймати рішення про призначення матеріального забезпечення;
– приймати рішення про відмову в призначенні матеріального забезпечення, про припинення його виплати (повністю або частково); розглядати підставу й правильність видачі та заповнення листків непрацездатності й інших документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення;
– здійснювати контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення застрахованим особам роботодавцем за рахунок коштів Фонду як за власною ініціативою, так і у зв’язку зі зверненнями застрахованих осіб;
– вживати заходів зі своєчасного надання на підприємстві застрахованим особам матеріального забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;
– брати участь у перевірках, що здійснюються на підприємстві робочими органами виконавчої дирекції Фонду з питань правильності використання страхових коштів, надавати контролюючим органам необхідні документи та пояснення з питань, що виникають під час перевірок;
– здійснювати заходи по усуненню виявлених комісією (уповноваженим) із соціального страхування підприємства та контролюючими органами порушень з питань надання матеріального забезпечення, використання страхових виплат.
Основною формою діяльності комісії є засідання, які повинні проводитись відповідно до затвердженого нею плану, але не рідше двох разів на місяць. Уповноважений із соціального страхування всі рішення приймає самостійно в міру надходження відповідних звернень застрахованих осіб. Рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства обов’язково оформлюються протоколом установленої форми у день їх прийняття. На підставі рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства про призначення матеріального забезпечення страхувальник нараховує суми матеріального забезпечення та оформлює заяву-розрахунок, яка повинна бути передана до робочих органів виконавчої дирекції Фонду не пізніше 5 робочих днів із дати прийняття комісією такого рішення.
Звертаємо увагу на право страхового активу за потреби звертатися до робочих органів виконавчої дирекції Фонду або його відділень щодо перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам, їх заповнення, а також самостійно перевіряти дотримання працівниками підприємства режиму, визначеного лікарем.
Відсутність на підприємстві комісії (уповноваженого) із соціального страхування, ігнорування засад паритетності сторін, неналежне оформлення протоколів засідань є недопустимим.
Розраховуємо на підтримку, пильне й відповідальне ставлення роботодавців і комісій (уповноважених) із соціального страхування підприємств, установ, організацій. Для управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області надзвичайно важливим є збереження в регіоні впорядкованої системи солідарної взаємодії сторін.

Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області.

Поділися:

Добавить комментарий