ГАДЯЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ імені І. П. Котляревського: ДАЄМО ГІДНУ ВІДПОВІДЬ ВИКЛИКАМ ЧАСУ

ГАДЯЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ імені І. П. Котляревського: ДАЄМО ГІДНУ ВІДПОВІДЬ ВИКЛИКАМ ЧАСУ

Два десятки років діяльності закладу освіти в новому столітті – це невтомна праця колективу над тим, щоб, гідно продовжуючи свою славну історію, віднайти власне місце в постійно змінюваних умовах життя країни. Змінюються й офіційні назви закладу: училище культури, коледж культури, коледж культури і мистецтв, а нині – фаховий коледж культури і мистецтв, та при цьому незмінним залишаються зміст, насиченість, повнота життя у стінах одного з найвідоміших культурно-мистецьких осередків Полтавщини.

Шляхи формування професійних компетенцій

Невтомно триває пошук оптимальної моделі навчально-методичної, виховної та практичної роботи, щорічно відбувається ціла низка заходів, спрямованих на якісну підготовку конкурентоспроможного працівника галузі культури та мистецтва. Так, значна увага приділяється навчальній і соціальній адаптації студентів першого року навчання до умов закладу, а також початковому етапу вивчення фахових дисциплін. З ініціативи методиста училища О. Й. Петренко у 2004 році розроблено винятково новаторську програму «Першокурсник», яка з успіхом діє й до сьогодні.
У рамках Дня училища у 2005 році започатковано три обласних конкурси: образотворчого мистецтва – «Барви рідної землі», вокальний – «Душі пісенної криниця» та конкурс читців – «Поетична зірка». Згодом запроваджено проведення обласних конкурсів народного хореографічного мистецтва – «Джерела надії» та народного інструментального мистецтва – «Веселкові акорди». Щорічне проведення цих заходів збирає до Гадяча чимало знаних педагогів, працівників культури й мистецтва області, а також сотні талановитих дітей з усіх куточків Полтавщини. Значна кількість конкурсантів згодом знову повернеться до міста козацької слави, щоб стати студентами нашого навчального закладу, який ось уже багато років поспіль займає позицію одного з найавторитетніших освітніх закладів культури і мистецтв І–ІІ рівнів акредитації України.
Щоб завжди тримати цю високу планку, залишатися, без перебільшення, флагманом методичної роботи в системі профільних закладів освіти, адміністрація коледжу завжди йде назустріч усім новаціям в культурно-мистецькій та освітній галузях. Так, директор училища, заслужений працівник культури України А. М. Насменчук та заступник директора з навчально-методичної роботи, лауреат обласної премії імені А. С. Макаренка Л. М. Харковина всіляко сприяють пошуку шляхів формування професійних компетенцій майбутнього фахівця в процесі викладання дисциплін навчального плану. З цією метою постійно триває науково-методична діяльність, спрямована на удосконалення моделі підготовки майбутнього фахівця, продовжують роботу традиційні засідання школи педмайстерності, обмін досвідом між викладачами різних циклових комісій, започатковуються щорічні міжпредметні проблемні семінари з нагальних питань – цією ланкою у різні роки займалися методисти навчального закладу О. Й. Петренко, В. І. Криворучко, С. П. Мосякіна.
З 2007 року відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста» у Гадяцькому училищі культури відбувається перехід на нові галузеві стандарти освіти. Цей процес зумовив запровадження нових навчальних планів підготовки фахівців та переосмислення змісту дисциплін професійної та практичної підготовки відповідно до сучасних потреб і вимог ринку праці. Стартувала планомірна діяльність з переходу на кредитно-модульну систему організації навчального процесу. Викладачі розпочали розробку методичних пакетів з усіх дисциплін навчального плану, маючи на меті сприяти посиленню самостійності студентів у навчанні, підвищенню їх свідомого ставлення до здобуття фахової освіти.
Враховуючи новаторство навчально-методичних матеріалів, розроблених викладачами Гадяцького училища культури, їх багато й часто публікують у фаховій літературі, за грифом Міністерства культури України рекомендують до впровадження у культурно-мистецьких закладах І–ІІ рівнів акредитації.
Це роботи викладачів О. М. Березенко, О. І. Близнюка, О. М. Богомол, Н. П. Боцули, С. П. Боцули, Л. Д. Голуб, Н. М. Гончарової, Н. І. Горбачик, В. С. Горошко, Р. М. Гузій, О. Г. Кисіль, Н. Г. Коблиці, О. М. Костогриза, В. І. Криворучко, Л. П. Магазій, Ж. В. Могильник, Є. Г. Мосякіна, С. П. Мосякіної, А. М. Насменчука, Л. І. Остапенко, Г. О. Островного, Л. А. Підгайної, Т. І. Попенко, Л. О. Рожко, О. П. Свирида, І. Г. Середи, Г. Г. Сидоренко, О. В. Скляр, О. П. Скринника, Л. Є. Фастовець, Г. Г. Харковини, Л. М. Харковини, Н. П. Харлан, Р. Д. Шестопал, П. В. Шестопал, Т. П. Шкурпели.

Сучасна система організації навчання

Узгоджуючи діяльність навчального закладу з вимогами Болонського процесу, зокрема підвищення об’єктивності оцінювання рівня навчальних досягнень студентів та результативності контрольних заходів, Гадяцьке училище культури імені І. П. Котляревського першим серед подібних навчальних закладів України переходить на сучасну кредитно-модульну систему організації навчального процесу та розпочинає роботу із впровадження сучасної комп’ютерної програми тестового контролю. Для її реалізації було облаштовано два комп’ютерні класи з відповідним програмним забезпеченням.
Перші кроки роботи в програмі далися нелегко і викладачам, і студентам. Однак з часом контрольні заходи з усіх навчальних дисциплін переведено повністю або частково у програму «Boolean testing system», і чимдалі, із стрімким технологічним проривом у суспільстві, переваги комп’ютерного тестування стають ще більш очевидними. На сьогодні в коледжі освоєно роботу з новим продуктом комп’ютерного тестування «Іts quiz». До того ж завдяки програмі студенти можуть здійснювати самодіагностику рівня засвоєння навчального матеріалу на різних етапах його вивчення, а це забезпечує можливість викладачеві своєчасно коректувати навчальну діяльність студентів та удосконалювати методи й прийоми викладання своєї дисципліни.
На обслуговування за електронним каталогом уже майже десятиліття переведена й бібліотека навчального закладу. Завідувачем бібліотеки О. І. Терещенко ініційовано створення бази електронних підручників й електронної системи методичного забезпечення навчального процесу. Комп’ютеризація бібліотеки, запровадження електронного каталогу забезпечує всім учасникам навчального процесу своєчасне замовлення необхідних матеріалів, що у свою чергу дозволяє бібліотечним працівникам оперативно реагувати на запити користувачів та поліпшує якість бібліотечного обслуговування.
Так само одним із перших серед навчальних закладів свого рівня тоді Гадяцьке училище культури створює власний сайт, популяризуючи діяльність навчального закладу в Інтернеті як найбільш цікавому для молоді середовищі. Днями Інтернет-Асоціація України, підбивши підсумки Х Всеукраїнського конкурсу на кращий вебсайт закладу освіти, нагородила наш сайт ІІ місцем серед більш ніж 1000 учасників конкурсу. Сьогодні кожна подія, кожен масовий чи виховний захід, проведений у стінах коледжу, отримує численні відгуки в соцмережах. А таких заходів щороку відбувається надзвичайно багато, адже вони становлять левову частку практичного навчання майбутніх працівників культури.
Очолювана заступником директора з практичного навчання, лауреатом обласної премії імені І. П. Котляревського С. П. Боцулою ця вагома складова навчального процесу в коледжі спрямована на формування професійних компетенцій відповідно до вимог галузевого стандарту та розвиток творчого потенціалу студентів. Грамотна організація навчальної, педагогічної та виробничої практик, налагодження зв’язків із кращими базами практики дозволяє максимально підготувати майбутнього фахівця до професійної практичної діяльності.
Десятки масових заходів організовуються щороку в межах практичного навчання. Традиційними стали участь творчих колективів та виконавців в обласних святах з різних нагод, участь у районних святах, виїзні концерти в межах Полтавської області, організація дитячих новорічних ранків, дитячих ранків для дітей з обмеженими можливостями, свята Миколая у дитячих закладах міста, Великодніх виставок, різноманітних благодійних акцій.ГАДЯЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ імені І. П. Котляревського: ДАЄМО ГІДНУ ВІДПОВІДЬ ВИКЛИКАМ ЧАСУ

Творчі колективи коледжу

Важливою частиною у формуванні фахівця слід вважати й плідну роботу творчих колективів, що діють в нашому навчальному закладі: народного ансамблю народного танцю «Джерело» (керівник – Г. О. Островний), народного хору (керівник – О. П. Свирид), естрадного ансамблю танцю «Еклейм» (керівник – О. Г. Островна), студентського театру «Мельпомена» (керівник – Л. Є. Фастовець), вокального ансамблю «Роксолана» (керівник – Н. І. Горбачик), етнотеатру «Діти Колаксая» (керівники – Світлана Боцула, Людмила Фастовець), інструментального ансамблю «Барвисті веселки» (керівник – Л. І. Остапенко).
Важко навіть перелічити усі міжнародні, всеукраїнські, обласні та районні конкурси й фестивалі, у яких перемагали студенти Гадяцького коледжу культури і мистецтв імені І. П. Котляревського. Сама за себе говорить перемога котляревців у VІІІ Всеукраїнському фестивалі-конкурсі хорового співу народних хорів України імені Порфирія Демуцького, Міжнародному фестивалі-конкурсі «Grand music fest”, Міжнародному TV-фестивалі-конкурсі «Діти Сонця і Миру», Всеукраїнському фестивалі-конкурсі хореографічних колективів училищ культури «Танцювальний оберіг», Всеукраїнському фестивалі-конкурсі талантів «Зіркова хвиля», ІІІ Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв «Подільський зорепад», Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв «Зірковий час», І Міжнародному фестивалі-конкурсі оркестрів, інструментальних оркестрів, інструментальних ансамблів і мажореток «Яскрава симфонія Прикарпаття», Всеукраїнському конкурсі вокалістів серед вищих навчальних закладів «Belkanto», ІІІ Всеукраїнському фестивалі-конкурсі вокально-хорового мистецтва імені М. Кондратюка, Всеукраїнському фестивалі мистецтв «Різдвяний бал», ІV Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Сонце за нас», Міжнародному фестивалі мистецьких умінь «Слов’янський рай», участь у XXIV Міжнародному фестивалі G/FEST «Ritmi e Danze dal Mondo» (Італія), Фестивалі сучасних театрів. Це – далеко не повний перелік тих культурно-мистецьких акцій, де наші колективи та виконавці, професійно підготовлені талановитими викладачами коледжу, здобували перемогу, утверджуючи унікальність свого навчального закладу.

Аспекти виховної роботи

У Гадяцькому коледжі культури і мистецтв імені І. П. Котляревського ніколи не стояли осторонь виховної роботи, усвідомлюючи її як один з важливих чинників формування свідомого громадянина. Корінні зміни суспільного життя спонукали до необхідності переоцінки сутності виховного процесу: пріоритетним аспектом виховної роботи нашого навчального закладу визначена орієнтація на українську культуру, мову, національно-патріотичні традиції, розвиток творчої ініціативи студентської молоді. Виховна робота у коледжі організована таким чином, щоб кожен студент перебував у центрі уваги педагогічного колективу протягом усіх років навчання. Тривалий час цю ланку діяльності очолювала О. А. Коростіль, наступницею якої стала Т. І. Попенко, котра опікується вихованням, навчальними й соціальними проблемами студентського життя.
Значна увага в коледжі приділяється організації студентського самоврядування. У 2011 році до Статуту училища були внесені питання функціонування органів студентського самоврядування в навчальному закладі. Робота студентського парламенту, студентської ради гуртожитку, студентського профкому – це ланки цілісної демократичної системи взаємин студентського колективу з адміністрацією та педагогічним колективом нашого навчального закладу. Завдяки прагненню керівництва вибудувати справді партнерські стосунки з молоддю можливими стали нові форми виховної роботи: публічне обговорення важливих проблем життєдіяльності студентського колективу на спільних із адміністрацією зустрічах чи зборах, пряме звернення студентів до директора навчального закладу, участь адміністрації у засіданнях студентського парламенту, участь представників студради у зборах педколективу тощо.
Усвідомлюючи важливість всебічного розвитку особистості, керівництво навчального закладу звертає велику увагу на роботу гуртків, факультативів та спецкурсів з опанування додаткових спеціальностей. Це дає змогу готувати всебічно розвинених спеціалістів, дозволяє нашим студентам максимально задовольнити свої пізнавальні й творчі запити. З цією ж метою та на забезпечення вимог МОНУ з 2018 року кожен з наших студентів за бажанням обирає певну частину навчальних дисциплін, окрім тих, що вивчаються за спеціальністю обов’язково. Такий підхід максимально наближає студента до опанування усіма секретами майбутньої професії, вчить самостійності, критичного мислення, а ще – посилює мотивацію до усвідомленого навчання. Цьому сприяють і позанавчальні заходи, на яких викладачі щедро діляться своїми знаннями, пропонуючи студентській молоді грунт для роздумів та міркувань: виховні та літературні години, кінолекторії, презентації, випуск стінгазети, години цікавих повідомлень тощо.ГАДЯЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ імені І. П. Котляревського: ДАЄМО ГІДНУ ВІДПОВІДЬ ВИКЛИКАМ ЧАСУ

Обмін досвідом, естетичне виховання

Невтомно прагнучи відповідати усім запитам суспільства до закладів освіти, з 2010 року на базі Гадяцького училища культури імені І. П. Котляревського розпочав свою діяльність новий структурний підрозділ – відділення підвищення кваліфікації денної форми навчання з відривом від роботи працівників культури Полтавської області. Очолює відділення Р. Д. Шестопал, яка займається також й організацією заочної форми навчання в коледжі. Навчання на курсах підвищення кваліфікації орієнтоване на вивчення слухачами актуальних питань роботи закладів культури в сучасних умовах. Щороку сотні працівників культури області на практичних заняттях, тренінгах, творчих зустрічах, майстер-класах та виїзних заняттях мають можливість обмінятися досвідом, переглянути масові заходи, відвідати репетиції, познайомитися з методикою роботи керівників аматорських колективів, довідатися про новинки сучасної культури та літератури і, відповідно, таким чином підвищити ефективність своєї роботи на місцях після проходження курсів у Гадячі.
Невід’ємною частиною життя мешканців нашого міста та району вже давно стала студія естетичного виховання, що діє на базі Гадяцького коледжу культури і мистецтв імені І. П. Котляревського. Сотні й сотні творчо обдарованих дітей навчалися тут від часу створення студії, долучившись до прекрасного мистецтва танцю, пісні, художнього слова й образотворчого мистецтва. З вдячністю відгукуються батьки про можливість творчого росту та всебічного розвитку особистості дитини завдяки діяльності при коледжі такої студії. Студійна діяльність зробила відомим далеко за межами області дитячий зразковий хореографічний колектив «Модерн» (керівник – Н. Г. Берус), що є постійним учасником та переможцем багатьох міжнародних конкурсів і фестивалів.

Матеріально-технічна база

З кожним роком, за значної підтримки Полтавської обласної ради, департаменту культури і туризму Полтавської ОДА, покращується й матеріально-технічна база нашого навчального закладу. Повертаючись сьогодні до міста своєї студентської юності, багато колишніх випускників не впізнає в ошатному, сучасно обладнаному приміщенні, що стало окрасою центру Гадяча, свою alma mater. На глибоке переконання директора коледжу А. М. Насменчука, зміцнення матеріальної бази – один з надзвичайно важливих чинників діяльності навчального закладу. Серед прикладів очевидного і якісного зміцнення матеріально-технічної бази досить тільки назвати реконструкцію підвального приміщення училища під комплекс для фізкультурно-оздоровчих занять з трьома залами для атлетичної гімнастики, важкої атлетики, тренажерної зали; нові дахи та нові вікна на будівлях навчального корпусу й гуртожитку; придбання аудиторних меблів, сучасного деревообробного станка для забезпечення навчального процесу спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво»; придбання звукового студійного обладнання, спеціалізованого бібліотечного програмного забезпечення, сучасних сценічних костюмів для студентів усіх спеціальностей, нових музичних духових та струнних інструментів та багато-багато іншого. Для слухачів курсів підвищення кваліфікації у гуртожитку облаштовано житлові кімнати готельного типу. Постійно здійснюються роботи з благоустрою подвір’я коледжу й гуртожитку.

Збереження і розвиток народної творчості

У вирі досить непростої ситуації у нашій молодій ще країні за останні два десятки років Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв імені І. П. Котляревського не тільки не втратив передових позицій, але й з честю довів свою необхідність та значимість, гідно пройшовши акредитацію усіх спеціальностей та атестацію на право здійснювати загальноосвітню підготовку.
Усе, що робилося й робиться в коледжі, підпорядковується тій благородній меті, з якою створювався заклад у далекому 1935 році, а саме: якісній підготовці фахівця сфери соціокультурної діяльності. При цьому постійно триває пошук нових форм, методів та засобів, аби, відповідаючи викликам часу, залишатися на позиціях неухильного збереження й утвердження народної творчості України.
Тож у переддень прекрасного 85-річного ювілею одного з найшанованіших освітніх закладів культури і мистецтва України – Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв імені І.П. Котляревського – хочеться побажати нових висот і звершень, гідної державної оцінки діяльності цього авторитетного закладу, подальшого зростання його інтелектуального та творчого потенціалу, активного й плідного культурно-мистецького життя.

Валентина Криворучко
Викладач-методист, спеціаліст вищої категорії Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв імені І. П. Котляревського

Поділися:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Добавить комментарий