Як працюватиме новий механізм  забезпечення заходами з реабілітації дітей  з інвалідністю внаслідок ДЦП

Як працюватиме новий механізм забезпечення заходами з реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП

У цьому році запроваджено новий механізм забезпечення заходами з реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу за принципом «гроші ходять за людиною». Він дозволить покращити адресність, прозорість і підвищити якість надання реабілітаційних послуг.

На виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», яким передбачені видатки за бюджетною програмою 2507100 «Реабілітація дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу», Урядом 27 березня 2019 року прийнято проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання у 2019 році коштів, передбачених у Державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу».
Порядком передбачено, що головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики.
Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:
Фонд соціального захисту інвалідів (далі – Фонд) – відповідальний виконавець бюджетної програми;
орган виконавчої влади в Автономній Республіці Крим з питань соціального захисту населення, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі – регіональні органи);
структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі – місцеві органи).
Фонд за погодженням із головним розпорядником бюджетних коштів розподіляє бюджетні кошти, що спрямовуються на здійснення реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП (далі – діти), між регіональними органами, які натомість розподіляють бюджетні кошти між місцевими органами пропорційно до чисельності дітей, які потребують реабілітаційних заходів, за місцем їх проживання (перебування) відповідно до індивідуальних програм реабілітації.
Бюджетні кошти спрямовуються на відшкодування вартості реабілітаційних заходів для дітей закладам охорони здоров’я будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або їх відокремленим підрозділам, що забезпечують медичне обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників, а також реабілітаційним установам, підприємствам, закладам, зокрема їх відділенням, структурним підрозділам незалежно від форми власності, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.
Перелік базових реабілітаційних заходів призначається індивідуально залежно від потреб дитини та включає:
консультації лікарів, заняття з профільними лікарями і спеціалістами з реабілітації (лікар-невролог дитячий, логопед, лікар-психолог, лікар-педіатр, педагог соціальний, лікар-сурдолог, лікар фізичної та реабілітаційної медицини або лікар-фізіотерапевт, або лікар з лікувальної фізкультури, чи лікар з лікувальної фізкультури й спортивної медицини, фізичний терапевт та інші);
реабілітаційні послуги (комплекс процедур), зокрема фізичну терапію, лікувальну фізкультуру, масаж загальний, механотерапію за потребою (локомоторну терапію, мотомедтерапію), апаратну фізіотерапію (теплолікування, вібротерапію), метод динамічної пропріоцептивної корекції із застосуванням рефлекторно-навантажувального пристрою «Гравістат», логопедичну корекцію, психологічну корекцію, педагогічну корекцію, соціальну адаптацію тощо.
Вартість реабілітаційних заходів для кожної дитини визначається реабілітаційною установою відповідно до індивідуальної програми реабілітації, в якій зазначаються обсяг і строки проведення таких заходів.
Гранична вартість реабілітаційних заходів не перевищує для однієї дитини, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I та II ступенів, 16 тисяч гривень, III ступеня – 25 тисяч гривень.
Гранична вартість реабілітаційних заходів для однієї дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I, II, III ступенів, збільшується на 50 відсотків для кожного ступеня.
Реабілітаційні заходи можуть надаватися як у стаціонарі, так і амбулаторно.
Вартість витрат реабілітаційної установи за здійснені для дитини реабілітаційні заходи становить не менше 30 відсотків граничної вартості реабілітаційних заходів для однієї дитини.
Під час здійснення реабілітаційних заходів у стаціонарі їх гранична вартість може включати вартість проживання та харчування дитини, одного з батьків дитини чи її законного представника. Під час здійснення реабілітаційних заходів амбулаторно у граничну вартість можуть включатися витрати на харчування дитини, одного з батьків дитини чи її законного представника.
Реабілітаційні заходи в межах їх граничної вартості можуть бути надані одній дитині кілька разів протягом бюджетного року.

Запитання та відповіді

– Які установи відповідно до даного Порядку можуть надавати реабілітаційні заходи з реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу (далі – ДЦП)?
– Реабілітаційні заходи для дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП можуть надаватися закладами охорони здоров’я будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або їх відокремленими підрозділами, що забезпечують медичне обслуговування населення на основі відповідної ліцензії і професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників, а також реабілітаційними установами, підприємствами, закладами, зокрема їх відділеннями, структурними підрозділами незалежно від форми власності, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.
Перелік реабілітаційних установ, закладів охорони здоров’я формується Фондом згідно із заявницьким принципом установи (закладу).
Для включення до зазначеного Переліку реабілітаційна установа, заклад охорони здоров’я повинні звернутися до Фонду із відповідною заявою.
– Яким чином здійснюється облік дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу?
– Відповідно до Порядку днем звернення одного з батьків дитини з інвалідністю внаслідок ДЦП або її законного представника до місцевого органу вважається дата надходження документів.
– До якого саме (обласного чи місцевого) органу соціального захисту слід звертатися законним представникам дітей з інвалідністю для фінансування реабілітаційних послуг за рахунок коштів Державного бюджету?
– Для забезпечення дитини реабілітаційними заходами один із її батьків чи законний представник подає до місцевого органу заяву про направлення дитини до реабілітаційної установи у довільній формі із зазначенням інформації про вибрану реабілітаційну установу разом із копіями:
паспорта громадянина України та/або свідоцтва про народження, та/або іншого документа, що посвідчує особу дитини;
індивідуальної програми реабілітації, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;
виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма №027/о).
– Яким чином вестиметься черговість отримання відповідного фінансування?
– Відповідно до Порядку місцевий орган забезпечує ведення обліку дітей, які в порядку черговості направляються на здійснення реабілітаційних заходів. Днем звернення одного з батьків дитини чи її законного представника до місцевого органу вважається дата надходження документів, що реєструються в журналі реєстрації документів.
Відшкодування вартості реабілітаційних заходів для дітей здійснюється місцевими органами в межах бюджетних коштів, шляхом їх безготівкового перерахування реабілітаційним установам як оплати за надані послуги відповідно до укладених договорів, на підставі актів наданих послуг у розмірі, що не перевищує встановлену граничну вартість реабілітаційних заходів, а якщо вартість таких заходів є меншою від граничної, у розмірі, що не перевищує фактичну вартість реабілітаційних заходів.
– Чи може дитина щороку отримувати відповідні кошти?
– Порядком передбачено спрямування бюджетних коштів на відшкодування реабілітаційним установам і закладам охорони здоров’я вартості заходів із реабілітації дітей внаслідок ДЦП. Забезпечення реабілітаційними заходами дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП здійснюється відповідно до індивідуальної програми реабілітації, копію якої один із батьків дитини з інвалідністю внаслідок ДЦП чи її законний представник подає разом із заявою. У Порядку відсутні норми щодо обмеження забезпечення реабілітаційними заходами дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП, визначених індивідуальною програмою реабілітації.
Порядком передбачено, що реабілітаційні заходи в межах їх граничної вартості можуть бути надані одній дитині кілька разів протягом бюджетного року.
– Чи мають окремі категорії дітей пріоритет?
– У Порядку відсутні норми щодо пріоритетного забезпечення реабілітаційними заходами окремих категорій дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП.
– Чи потрібно вказувати в індивідуальній програмі реабілітації дитини назву реабілітаційної установи?
– Обсяг, терміни проведення, місце проведення реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП визначає лікарсько-консультативна комісія лікувально-профілактичного закладу при складанні індивідуальної програми реабілітації.
Державною типовою програмою реабілітації інвалідів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2006 року за №1686 (зі змінами), внесення інформації до індивідуальної програми реабілітації щодо назви реабілітаційної установи не передбачено.
– Чи можуть забезпечуватися реабілітаційними заходами діти з інвалідністю, яким не встановлено діагноз ДЦП, за бюджетною програмою 2507100 «Реабілітація дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу»?
– Порядок використання у 2019 році коштів, передбачених у Державному бюджеті для здійснення заходів із реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП, розроблений на виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», в якому передбачені кошти за бюджетною програмою 2507100 «Реабілітація дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу» в сумі 130022,6 тисячі гривень.
Діти з інвалідністю різних нозологічних форм захворювання, зокрема яким встановлено діагноз ДЦП, можуть бути забезпечені реабілітаційними послугами відповідно до Порядку надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року за №80 (зі змінами). Цей Порядок визначає механізм надання особам з інвалідністю та/або дітям з інвалідністю, та/або дітям віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (з метою попередження інвалідності), послуг із комплексної реабілітації (абілітації).
– Чи можуть бути забезпечені реабілітаційними заходами діти з інвалідністю, яким не встановлено діагноз ДЦП, але мають схожі порушення опорно-рухового апарату і органів центральної нервової системи, за даною бюджетною програмою?
– Міністерством соціальної політики та місцевими органами влади утворені й діють 153 центри комплексної реабілітації для осіб (дітей) з інвалідністю, зокрема 8 – державної форми власності, які щороку обслуговують на безоплатній основі понад 23 тисячі осіб, із них більше 19 тисяч – діти з інвалідністю різних нозологічних форм захворювання. Перелік реабілітаційних установ розміщений на веб-сайті Мінсоцполітики у розділі «Інвалідність» – «Реабілітація осіб з інвалідністю».
Організаційні питання щодо направлення та зарахування до реабілітаційних установ державної або комунальної форми власності здійснюються відповідно до Порядку надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року за № 80 (зі змінами). Даний Порядок визначає механізм надання особам з інвалідністю та/або дітям з інвалідністю, та/або дітям віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (з метою попередження інвалідності), послуг із комплексної реабілітації (абілітації).
За повідомленням державних реабілітаційних установ, зазначеними установами – «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Промінь» (м. Вінниця), «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок» (м. Луцьк), «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Мрія» (м. Миколаїв) – надаються реабілітаційні послуги дітям з інвалідністю різних нозологічних форм захворювання, зокрема дітям з інвалідністю, яким не встановлено діагноз ДЦП, але які мають схожі порушення опорно-рухового апарату й органів центральної нервової системи.
Нині Міністерством соціальної політики та місцевими органами влади створені умови для забезпечення реабілітаційними послугами дорослих і дітей з інвалідністю різних нозологічних форм захворювання.
Детальна інформація – на офіційному сайті Міністерства соцполітики у розділі «Інвалідність» – «Реабілітація дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального перелічу»:
(https://www.msp.gov.ua/content/reabilitaciya-ditey-z-invalidnistyu-vnaslidok-dityachogo-cerebralnogo-paralichu.html?fbclid=IwAR1f8 n1Gz6nyN65a2gQNwOpVmDYMZLfVxzJ5AKIGKg3NgRBzKnJJ-pXxCY).

Міністерство соціальної політики України.

Поділися:

Добавить комментарий