Коли душа не знає втоми…

Коли душа не знає втоми…

Виповнилося 85 років від дня народження відомого вченого-селекціонера, члена-кореспондента НААН України Миколи Давидовича Березовського. Шість десятиліть він плідно трудиться в аграрному секторі й досяг вершин у виробничій, науковій та педагогічній діяльності.

Народився Микола Березовський 5 січня 1937 року на Кіровоградщині в селі Перегонівці колишнього Підвисоцького району (нині Голованівський). Його дитинство можна назвати типовим для багатьох дітей післявоєнної доби. Після закінчення у 1954 році Перегонівської середньої школи Микола вступив до Тальнівського зоотехнічного технікуму, що на Черкащині. Закінчив його на відмінно. У 1957 році став студентом зоотехнічного факультету Одеського сільськогосподарського інституту. Після закінчення в 1962 році цього інституту спочатку працював зоотехніком відділка в одному з радгоспів на Черкащині, а потім – зоотехніком і директором Первомайської держплемстанції на Миколаївщині.
З 1965 по 1968 рік навчався в аспірантурі при Полтавському НДІ свинарства і вже в 1968 році захистив кандидатську дисертацію. Працював у цьому ж інституті спочатку молодшим науковим співробітником, потім – старшим, з 1979 року – завідувачем відділу розведення і генетики, а з 2015 року – головним науковим співробітником.
Докторську дисертацію Микола Давидович Березовський захистив у 1990 році. Був удостоєний звання професора у 1995 році. Цього ж року його обрали членом-кореспондентом УААН.
М. Д. Березовський – відомий учений – аграрник, зоотехнік. Основним напрямом його наукових досліджень є селекція з найбільш поширеною породою свиней в Україні – великою білою. Під його методичним керівництвом створено три внутріпородних типи у великій білій породі. Він провів ряд теоретичних і прикладних досліджень з проблем селекції, розведення та технології ведення галузі свинарства. Іншим напрямком досліджень Миколи Березовського є питання імуно- та популяційної генетики, які ефективно використовуються для теоретичного обґрунтування селекційних програм при створенні нових генотипів у великій білій породі. Під його керівництвом у відділі розведення і генетики створено науковий сектор з комп’ютеризації селекційного процесу в свинарстві.
Актуальність і новизна наукових розробок підтверджені рядом авторських свідоцтв і патентів. Під його методичним керівництвом підготовлено 20 кандидатських і 2 докторські дисертації. Микола Давидович Березовський опублікував понад 400 книг, монографій, брошур, видав ряд методик та інших інструктивних документів і рекомендацій із ведення галузі свинарства.
Вчений постійно підвищував і підвищує свій професійний рівень, а для цього протягом семи місяців перебував на стажуванні в Чехословаччині (1972–1973), надавав науково-методичну допомогу з питань селекції свиней науковцям і спеціалістам Республіки Куба (1984), вивчав досвід роботи колег із Фінляндії (1975), Швеції (1979), Румунії (1982), Болгарії (1983, 1990), Англії (1989, 1990, 2002), Угорщині (1998), Данії (1999, 2002), Китаї (2001), Польщі (2005), Німеччині (2002, 2005), Іспанії (2006), Австрії (2008), Франції (2007).
За вагомий внесок у розвиток зоотехнічної науки і практики М. Д. Березовського нагороджено орденами «Знак Пошани», «За заслуги ІІІ ступеня», Почесними грамотами Південного відділення ВАСГНІЛ, УААН, НААН, Міністерства сільського господарства і продовольства України, Кабінету Міністрів України, трудовою відзнакою Міністерства аграрної політики України «Знак Пошани», йому присвоєно почесне звання «Заслужений зоотехнік України».
Ім’я Миколи Давидовича Березовського включене до біографічних довідників – «Енциклопедія сучасної України» (2003), серія – «Українські вчені-аграрії XX століття – вчені-селекціонери у тваринництві» (1997), каталогу фотовиставки «Портрет на межі століть» (2001), видання «Золотий фонд нації» (2019).
Вітаємо Миколу Давидовича зі славним ювілеєм, бажаємо йому міцного здоров’я та подальших творчих успіхів.

В. о. директора Інституту свинарства і АПВ НААН
Олександр ЦЕРЕНЮК;
головний науковий співробітник, академік НААН
Валентин РИБАЛКО;
завідувач лабораторії інституту Олексій САГЛО.

Добавить комментарий