Інформаційний кур’єр

Компетентність роботодавців – запорука фінансової стабільності Фонду соціального страхування України

Із настанням холодів суттєво зростає рівень тимчасової непрацездатності населення, що безпосередньо залежить від збільшення кількості захворювань, пов’язаних із гострими респіраторними вірусними інфекціями, переохолодженням, травмами внаслідок падіння під час ожеледиці.
Фонд соціального страхування України (далі – Фонд), що компенсує застрахованим особам (працюючим громадянам) втрачений заробіток із шостого дня тимчасової непрацездатності за весь період хвороби до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією інвалідності, зацікавлений в ефективному та цільовому використанні своїх коштів. Варто зазначити, що Фонд також компенсує застрахованим особам втрачений заробіток за період догляду за хворою дитиною або членом сім’ї, починаючи з першого дня догляду.
Саме від сумлінності та компетентності роботодавців (страхувальників) залежить фінансова стабільність Фонду та, відповідно, повнота і вчасність отриманого застрахованими особами матеріального забезпечення.
З квітня 2019 року Фондом було відновлено проведення планових перевірок страхувальників щодо використання ними страхових коштів. У свою чергу фахівці Фонду проаналізували та узагальнили виявлені під час зазначених перевірок порушення норм чинного законодавства.
З метою недопущення неправомірного використання страхових коштів управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області звертає увагу страхувальників на помилки, що найчастіше допускаються під час оплати листків непрацездатності.
Найпоширенішим недоліком є надмірне нарахування матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду, у зв’язку з чим виникає його переплата. Причиною цього є неправильне застосування або порушення норм Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 № 1266, а саме: неправильне визначення розрахункового періоду та/або сум заробітної плати для обчислення середньоденної заробітної плати.
Окрім того, часто допускаються такі помилки:
• надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного сп’яніння або дій, пов’язаних з таким сп’янінням (порушення норм ч. 1 ст. 23 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 23.09.1999 № 1105 (далі – Закон № 1105);
• призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах на підставі листка непрацездатності, виданого (оформленого) з порушенням встановленого порядку (порушення норм ч. 1 ст. 31 Закону № 1105).
Найбільш поширені порушення в оформленні листків непрацездатності:
• вказують скорочену назву підприємства та не заповнюють його адресу;
• не підкреслюють слово “первинний” або “продовження”;
• не підкреслюють причину непрацездатності;
• не вказують режим (стаціонарний, амбулаторний тощо);
• виправлення в листку непрацездатності не засвідчують підписом лікаря або печаткою закладу охорони здоров’я “Для листків непрацездатності”;
• при тимчасовій непрацездатності понад 10 днів листок непрацездатності не засвідчують підписом завідувача відділення.
Згідно з ч. 5 ст. 15 Закону № 1105 роботодавець несе відповідальність за:
1) порушення порядку використання коштів Фонду, несвоєчасне або неповне їх повернення;
2) несвоєчасне подання або неподання відомостей, встановлених цим Законом;
3) подання недостовірних відомостей про використання коштів Фонду;
4) шкоду, заподіяну застрахованим особам або Фонду, внаслідок невиконання або неналежного виконання обов’язків, визначених цим Законом.
У разі порушення порядку використання страхових коштів роботодавці відшкодовують Фонду в повному обсязі неправомірно витрачену суму страхових коштів та/або вартість наданих соціальних послуг і сплачують штраф у розмірі 50 відсотків такої суми. За несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів на страхувальників та інших отримувачів коштів Фонду накладається штраф у розмірі 10 відсотків несвоєчасно повернутих або повернутих не в повному обсязі страхових коштів. Одночасно на суми несвоєчасно повернутих або повернутих не в повному обсязі страхових коштів і штрафних санкцій нараховується пеня в розмірі 0,1 відсотка зазначених сум коштів, розрахована за кожний день прострочення платежу (ч. 6 ст. 15 Закону № 1105).
Чинним законодавством України передбачені права, обов’язки й відповідальність для суб’єктів господарювання всіх форм власності, застрахованих осіб та Фонду. Неухильне дотримання сторонами чинних нормативно-правових актів, налагоджений механізм співпраці забезпечать належний соціальний захист людини праці та фінансову стабільність Фонду соціального страхування України.

Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області.

Поділися:

Добавить комментарий