«Організована постройка обчественного колодязя…»

З історії органів місцевого самоврядування на Полтавщині

У фондах Державного архіву Полтавської області зберігається порівняно невелика кількість документів, які висвітлюють діяльність сільських рад у 20–40-х роках минулого століття, оскільки архівним фондам було завдано непоправних втрат в роки Другої світової війни. Однак і ті свідчення, що дійшли до нас, дають певну уяву про структуру цих органів місцевого самоврядування та напрямки їх діяльності. Наприклад, надзвичайно цікавим є звітний документ про діяльність Вельбівської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів Гадяцького району Роменського округу Полтавської губернії за 1923–1924 роки
(ф. р – 3130, оп. 1, спр. 18, арк. 64–65).
Документ подається зі збереженням стилістики оригіналу.
ДОКЛАД
Вельбівської сільради про діяльність з початку виборів до 1 листопада 1924 року
Сільраду обрано 28 жовтня 1923 року.
В раду обрано 30 членів.
Рада поділена на 4 секції:
1) Земельна
2) Культосвітня
3) Адміністративно-хозяйственна
4) По благоустройству села.
Всіма ділами керував голова ради Василенко.
За час існування цієї ради, себто з 28 жовтня 1923 року, сільрадою проведені такі роботи:
1) Організована постройка обчественного колодязя на полі, а також другого колодязя біля школи №2.
2) Організовано добровільний збір для усилення средств комітету взаємодопомоги по 2 фунти з кожної десятини (всього зібрано 70 пудів жита, 100 пудів зерна).
3) Організовані дві хати-читальні, котрі забезпечені книжками і газетами.
4) Открита школа для неграмотних та малограмотних.
5) Зусиллями сільради організована заготівля дров для опалення шкіл, сільради, фельдшерської амбулаторії на минулу зиму. Дров заготовлено 21 сажня, якими і вийшли благополучно із паливної кризи в зиму 1923– 1924 років.
6) Проведено через окружну судову земельну комісію відібрання лишків землі зверх норми. Відібрано у
33-х хазяїв 30 3/4 десятин землі… Відібрана земля розподілена між безземельними та малоземельними громадянами, а саме: наділено 80 громадян.
7) Сільрадою составлен проект наділу усадьбами неімущих, таких наділено 23 громадянина і цей наділ громадою согласований.
8) Відремонтований увесь пожарний обоз, себто бочки та машини.
9) Біля школи №2 не було ніякої огорожі, а тому рада організувала окопку всієї садиби ровом. Ця робота закінчена.
10) Організований та проведений в життя ремонт мостів, доріг до млина, на Гадяч…
11) Сільгоспподаток 1923–1924 років виконаний на 96 %, а решта 4 % переведена у недоїмку цього року.
12) Взискувалась страховка за 1923–1924 роки за скот, посів і будівлю. До цього часу взискано тільки 35 %.
13) Сільгоспподаток цього року надходить дуже погано. По цей час треба було заплатить половину податку…, а виплачено тільки 30 1/2 %. Приймаються репресивні засоби, складаються описи майна.
14) На цей навчальний рік школи відремонтовані, побілені і знаходяться у прилічному стані, але паливом не забезпечені.
Для опалення шкіл райвиконком дозволив 18 1/2 сажнів дров, але з тим, щоб населення Вельбівської сільради ці дрова перевезло у Вельбівку із села Перевоза (біля Лисівки).
До цього часу перевезено тільки
3 1/2 сажнів, а решта 15 сажнів лежать і тепер у лісі. Не дивлячись на те, що радою приймались всякі засоби до перевезення дров, але громадяни упорно відмовляються від перевозки.
Таке відношення громадян дуже не бажане і через це можливе закриття шкіл.
15) По почину сільради в цім році організована група громадян, які побажали провести землеустройство на своїй землі… Таких бажаючих виявилось 316 із усіх 534 хазяїв. Про проведення землеустрою послана в Ромни заява. Робота по землеустрою буде проведена в 1925 році.
16) Сільрада провела загальних засідань членів ради – 17, на котрих розглянула різних питань 93, із котрих: а) господарчих – 28; б) організаційних – 23; в) по землеустрою – 32; г) культурно-освітніх – 10.
Матеріяльна база:
Сільрада мала у своєму розпорядженні кошти: грішми і хлібом.
Ці кошти составлялись: від найомки піщаної землі під бакші, від найому фондових сінокосів «Січка», «Гущино» і на «Бовинщині болота», від штрафів за самовільний випас скоту на посівах, від продажу негодних речей, як то рам від старих шкафів, ящиків і т.п.
Таких коштів поступило:
Хлібом – 140 пуд. 25 ф.
Грішми: а) зі знаками 1923 року – 743 187 руб. 13 коп.;
б) облігаціями – 15 руб. золотом;
в) грошима у золотій валюті – 201 руб. 43 коп.
Поступивші кошти розходувались на різні потреби, як то: на придбання канцелярського приладдя, керосину, ламп для сільради, хат-читалень, на виписку газет для хат-читалень, на мазку і побілку сільради, шкіл, вставку стекол у вікна ради, на окоп канавою садиби школи №2, на ремонт пожарних машин, на ремонт мосту біля «Лехтаревої гребельки», за відвезення призовників у Ромни, за виготовлення портретів Леніна і Шевченка та ін.
Таких витрат з 1 листопада 1923 року по 1 листопада 1924 року вийшло:
Хлібом – 140 пуд. 13 ф.
Грішми: а) радянськими знаками – 528 810 руб.
б) твердою валютою – 195 руб. 09 коп.
На всі витрати є оправдательні документи.
Голова сільради Василенко Ф.О.
Секретар Головко І.М.

Валентина ГУДИМ
Директор Державного архіву Полтавської області, заслужений працівник культури України

Поділися:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Добавить комментарий