Послуги з професійної адаптації для учасників АТО та постраждалих учасників Революції Гідності

Уряд прийняв постанову № 239 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 4 квітня 2018 року, яка розширює коло осіб, що мають право отримати послуги з соціальної та професійної адаптації. Крім учасників антитерористичної операції, право на отримання вказаних вище послуг мають постраждалі учасники Революції Гідності.
Під час проходження професійної адаптації за рахунок коштів Державного бюджету учасники антитерористичної операції або Революції Гідності (як працюючі, так і непрацюючі) мають можливість здобути нові навички в професії та підвищити конкурентоспроможність на ринку праці – шляхом професійної орієнтації, первинної професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації з урахуванням наявних навичок, умінь і побажань.
Для отримання послуг професійної адаптації необхідно звернутися до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації або фактичного місця проживання із відповідною заявою. До заяви додається копія індивідуальної програми реабілітації (для осіб з інвалідністю внаслідок війни), де в розділі «Професійна реабілітація» зазначаються рекомендації медико-соціальної експертизи про отримання послуг професійної адаптації. Також додаються копія посвідчення учасника бойових дій, або особи з інвалідністю внаслідок війни, або учасника війни, або постраждалого учасника Революції Гідності, засвідчена підписом особи; для учасника АТО – копія документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з перебуванням безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції у період її проведення, що засвідчується його підписом.
Територіальним управлінням соціального захисту населення буде видано направлення до центру зайнятості для отримання рекомендацій із вибору спеціальності. Рекомендації будуть враховуватися під час направлення на навчання.
Після успішного завершення повного курсу навчання видаються документи державного зразка, що підтверджують набуття нової спеціальності або підвищення кваліфікації за раніше отриманою професією.
Послуги з професійного навчання надаються одноразово в порядку черговості.

Людмила КОРНІЄНКО,
директор департаменту соціального захисту ОДА.

Добавить комментарий