Посвідчення спадкового договору

Посвідчення спадкового договору

“Бабуся чоловіка хоче заповісти йому свій будинок за спадковим договором, щоб онук її доглядав і йому легше було оформити спадщину. Будинок розташований в іншій області. Бабуся живе з нами. Поясніть, можемо ми оформити такий договір на Полтавщині, чи треба їхати за місцем розташування будинку?
Світлана.
Кобеляцький район”.
Спадковий договір – це договір, згідно з яким одна сторона (набувач) зобов’язується виконувати розпорядження другої сторони (відчужувача) і в разі його смерті набуває право власності на майно відчужувача (ст. 1302 Цивільного кодексу України).
Посвідчення договору, за яким передається нерухоме майно, може здійснюватися лише за місцезнаходженням такого нерухомого майна. На спадковий договір не розповсюджуються вимоги ст. 362 ЦК України, отже, інші особи не мають переважного права купівлі цього майна.
Відчужувачем може бути одна або кілька фізичних осіб – подружжя, один з подружжя. Зі змісту статті 1302 ЦК України вбачається, що відчужувачем може бути лише фізична особа, набувачем у спадковому договорі може бути фізична або юридична особа (стаття 1303 ЦК України).
Відчужувачем і набувачем може бути як повністю дієздатна особа, так і особа з неповною дієздатністю (ст.ст. 32, 33 ЦК України). Укладення спадкового договору в інтересах частково дієздатної, недієздатної особи, особи з обмеженою дієздатністю можливе з дотриманням правил ст.ст. 37, 41, 67–71 ЦК України.
Предметом спадкового договору є майно, яке належить відчужувачу і переходить у власність набувача у випадку смерті відчужувача.
У разі, коли виконання дій набувачем має бути здійснене після смерті відчужувача, останній має право призначити особу, яка здійснюватиме контроль за виконанням спадкового договору після його смерті. Призначення здійснюється зі згоди такої особи, що повинна бути нотаріально посвідчена. У разі відсутності такої особи контроль за виконанням спадкового договору здійснює нотаріус за місцем відкриття спадщини (ч.3 ст.1307 ЦК України).
Відчужувач має право покласти на набувача обов’язок виконання певних дій на користь третіх осіб (наприклад, надавати утримання, місце для проживання або користування майном).
З моменту укладення договору у набувача виникають обов’язки вчиняти певні дії в інтересах відчужувача; відчужувач має право вимагати виконання дій, передбачених договором.

Консультацію надала приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу
Надія ПОЛЄЖАЄВА

Поділися:

Добавить комментарий