Про обласний бюджет на 2018 рік

Друге пленарне засідання вісімнадцятої сесії сьомого скликання Полтавської обласної ради

РІШЕННЯ

від 22 грудня 2017 року  № 606

Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 77 Бюджетного кодексу України,

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:

1.Визначити на 2018 рік:

– доходи обласного бюджету у сумі 10 414 321,2 тис. грн, у тому числі доходи загального фонду обласного бюджету 9 388 851,1 тис. грн, доходи спеціального фонду обласного бюджету 1 025 470,1 тис. грн згідно з додатком 1 до цього рішення;

– видатки обласного бюджету у сумі                               10 414 277,2 тис. грн, у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету 8 858 357,9 тис. грн, видатки спеціального фонду обласного бюджету 1 555 919,3 тис. гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

– повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету у сумі  1 980,0 тис. грн згідно з додатком 4 до цього рішення;

– надання кредитів із спеціального фонду обласного бюджету у сумі 2 024,0 тис. грн згідно з додатком 4 до цього рішення;

– профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 530 493,2 тис. грн згідно з додатком 2 до цього рішення.

– дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у сумі 530 493,2 тис. грн згідно з додатком        2 до цього рішення.

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів обласного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3.Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів обласного бюджету у сумі 20 000,0 тис. гривень.

4.Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

5.Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 6 до цього рішення.

6.Затвердити на 2018 рік резервний фонд обласного бюджету у сумі 15 000,0 тис. гривень.

7.Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду обласного бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовка кадрів вищими навчальними закладами I–IV рівнів акредитації;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

оплата послуг з охорони комунальних закладів культури;

компенсація процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

оплата енергосервісу.

8.Затвердити в складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних програм) у сумі 285 111,9 тис. грн згідно з додатком 7 до цього рішення.

9.Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Департаменту фінансів облдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10.Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11.Установити, що у загальному фонді обласного бюджету на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України.

12.Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

13.Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.

14.Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2018 рік у частині кредитування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

15.У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету Департамент фінансів облдержадміністрації за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків в межах їх загального обсягу за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), здійснюється за рішенням обласної державної адміністрації, погодженим з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та управління майном.

16. Обласна державна адміністрація може приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам та з інших місцевих бюджетів у період між сесіями обласної ради з наступним внесенням змін до рішення про обласний бюджет.

17.Дозволити директору Департаменту фінансів облдержадміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

18.Установити, що субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах використовується на ремонт, обслуговування доріг комунальної власності (вулиці в населених пунктах) на умовах співфінансування з місцевих бюджетів не менше 50 відсотків від суми субвенції. Обласній державній адміністрації розробити та затвердити Порядок розподілу коштів зазначеної субвенції на умовах співфінансування з місцевих бюджетів не менше 50 відсотків від суми фінансування з обласного бюджету.

19.Затвердити розмір відрахування частини прибутку (доходу) до обласного бюджету для підприємств, установ і організацій (крім бюджетних), майно яких є спільною власністю територіальних громад області, на рівні 10 відсотків. У разі спрямування господарською організацією частини прибутку на розвиток власної матеріальнотехнічної бази (капітальні видатки), розмір відрахувань частини прибутку зменшується на суму цих капітальних видатків за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та управління майном.

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується наростаючим підсумком щоквартальної фінансовогосподарської діяльності за відповідний період у строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємств.

Організацію виконання цього пункту покласти на управління майном обласної ради, галузеві департаменти та управління облдержадміністрації.

20. Рішення набирає чинності з 1 січня 2018 року.

21.Додатки 1–7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

22.Організацію виконання даного рішення покласти на Департамент фінансів облдержадміністрації, контроль за його виконанням – на постійну комісію обласної ради з питань бюджету та управління майном.

Голова обласної ради

О.Ю.Біленький.

Поділися:

Добавить комментарий