Ринок землі: актуальні питання

Ринок землі: актуальні питання

Присвоєння кадастрового номера земельній ділянці

Присвоєння кадастрового номера – обов’язкова умова приватизації, оформлення прав власності та реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі.
Кадастровий номер присвоюють ділянці незалежно від форми власності. Він не змінюється у разі зміни власника, виникнення інших речових прав на земельну ділянку чи зміни відомостей про неї. У разі поділу чи об’єднання ділянок присвоюються нові кадастрові номери.
Відповідно до чинного законодавства якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності, вважатиметься, що він відмовився від одержання ділянки. Тому отримання кадастрового номера землі при виділенні в натурі невитребуваної частки (паю) є необхідністю для реєстрації права власності на неї.
Щоб отримати кадастровий номер, зверніться в Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр) і передайте на розгляд:
– заяву (в паперовій або електронній формі) про державну реєстрацію земельної ділянки;
– оригінал та електронну форму документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки.
Документи необхідно надати особисто, уповноваженою особою або надіслати поштою цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення. У разі подання заяви в електронній формі надсилається засобами телекомунікаційного зв’язку.
Державний кадастровий реєстратор протягом 14 днів із дня реєстрації заяви реєструє земельну ділянку або надає мотивовану відмову.
На підтвердження державної реєстрації земельної ділянки заявнику безоплатно мають надати витяг із Державного земельного кадастру.

Джерела походження коштів для купівлі сільськогосподарської землі

Під час купівлі-продажу, договорів ренти, міни земельної ділянки сільськогосподарського призначення нотаріус зобов’язаний перевірити джерела походження коштів або інших активів покупця.
Документами, які підтверджують джерела походження коштів, є:
– декларація про майновий стан і доходи;
– декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру або декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави чи органу місцевого самоврядування;
– річна (квартальна, інша) фінансова та/або податкова звітність юридичної особи набувача та фізичної особи – підприємця (за наявності), яка отримана нотаріусом від набувача (баланс, витяги, що містять дані про прибутки та збитки господарської діяльності, податкова декларація з додатками);
– фінансова звітність юридичної особи набувача, що оприлюднена відповідно до вимог законодавства;
– інші документи, що підтверджують джерела походження коштів.
Нотаріус для встановлення джерел походження коштів може використовувати офіційні документи, публічну інформацію, зокрема відомості Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством із питань запобігання корупції, а також інформацію, отриману від набувача.

Продаж земельних ділянок (паїв), які передані в оренду

Із відкриттям ринку землі сільськогосподарську землю можна продати, навіть якщо вона передана в довгострокову оренду. Водночас орендар має переважне право на купівлю цієї землі, а недотримання процедури переважного права може закінчитися для власника судовою тяганиною.
Для продажу сільськогосподарської землі, яка перебуває в оренді, власник зобов’язаний не пізніш як за 2 місяці до дня купівлі-продажу подати заяву нотаріусу про намір продати землю, нотаріус реєструє у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Заяву варто подавати разом із проєктом договору купівлі-продажу нотаріусу, який буде надалі посвідчувати цей договір.
Нотаріус протягом 3 робочих днів повідомляє орендаря цінним листом під розписку з повідомленням про вручення або особисто про намір власника землі її продати та умови продажу. Також пропонує скористатися переважним правом.
Якщо орендар хоче скористатися таким правом, протягом 1 місяця він повідомляє про це нотаріуса. Опісля протягом 1 місяця з дня отримання наміру від орендаря нотаріус призначає дату і час укладання договору купівлі-продажу ділянки між власником та орендарем.
Орендар втрачає переважне право, якщо протягом місяця з дня отримання повідомлення від нотаріуса не повідомив його про бажання скористатися переважним правом, чи відмовився від укладення договору купівлі-продажу, чи не з’явився у день і час, призначені нотаріусом для укладення договору. В такому разі власник може продати земельну ділянку іншій особі.
Якщо відповідно до закону орендар не може набувати у власність ділянку, він може передати своє переважне право іншій особі, але лише один раз. Передача вже переданого переважного права заборонена.
Якщо земля продана з порушенням переважного права, орендар може подати позов про переведення на нього прав та обов’язків покупця. Позивач буде зобов’язаний внести на рахунок суду суму, яку за договором купівлі-продажу повинен сплатити покупець.
Якщо особа купила ділянку, що передана в оренду, вона зобов’язана повідомити про це її користувачів протягом одного місяця з дня набуття права власності.
Зміна орендодавця не є підставою для зміни умов договору оренди або його припинення. Якщо в самому договорі оренди не зазначено інше, він продовжує діяти до закінчення строку, на який його укладено.

Фермер не сплачує за оренду землі: як отримати свої кошти?

Чимало українців стикалися із заборгованістю орендної плати за землю. Як діяти у таких випадках? Варто спробувати вирішити цю ситуацію у позасудовому порядку. Надішліть орендареві лист-вимогу (претензію) погасити заборгованість (цінним листом з описом вкладень та повідомленням про вручення). Часто проблема розв’язується саме на цьому етапі, адже орендар розуміє, що власник землі знає свої права та може їх захистити. Якщо орендар не відповів на лист та не сплатив орендну плату, зверніться до суду.
У таких випадках закон на боці власника землі. Законодавством України передбачено, що землекористувачі зобов’язані своєчасно сплачувати орендну плату. Регулярне ухилення від оплати за оренду є вагомою підставою для розірвання договору зі стягненням штрафних санкцій.
Якщо ви зіштовхнулися з такою ситуацією та не знаєте, як діяти самостійно, зверніться до Безоплатної правової допомоги. Фахівці БПД мають досвід у вирішенні таких справ. Вони допоможуть скласти та направити орендареві лист-вимогу про сплату заборгованості за оренду або можуть залучити адвокатів для підготовки позовної заяви.
У Цивільному кодексі України також передбачено, що боржник, який прострочив платіж, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити борг із урахуванням інфляції за весь час прострочення, а також 3% річних від простроченої суми, якщо інший розмір не встановлений договором або законом. Тобто фермер, який ухиляється від сплати коштів за оренду, зрештою понесе значно більші збитки і, ймовірніше, погодиться сплатити борг ще до судового розгляду.

Коли земля з приватної власності переходить до громади?

Якщо після смерті особи залишається земля, яку ніхто не успадковує, вона може перейти у власність територіальної громади як відумерла спадщина. Однак такий перехід відбувається не автоматично.
Відумерлою вважається спадщина, визнана такою в суді на підставі кількох юридичних фактів. Крім факту смерті власника, це може бути:
– відсутність спадкоємців за заповітом та законом;
– усунення спадкоємців від спадщини тощо;
– виконання відповідним органом місцевого самоврядування необхідних дій для набуття територіальною громадою прав та обов’язків померлої особи.
У випадку, коли спадкодавець помер, а спадкоємці протягом шести місяців не звернулися до місцевої ради чи нотаріуса із заявами про успадкування ділянки, орган місцевого самоврядування повинен:
– Вжити заходів для збереження майна померлої особи. Якщо в населеному пункті немає нотаріуса, охороняти спадкове майно повинен орган місцевого самоврядування.
– Через рік із дня відкриття спадщини (дня смерті особи) подати заяву до суду про визнання спадщини від умерлої особи.
– Отримати рішення суду про визнання спадщини від умерлої особи та перехід власності на майно до територіальної громади.
– Зареєструвати отримані майнові права в установленому законом порядку.
Тільки після проходження цієї процедури земельна ділянка переходить у власність територіальної громади.
Суд визнає спадщину від умерлої особи за заявою органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини, для землі – за місцем знаходження земельної ділянки. Місце відкриття спадщини – це останнє місце проживання спадкодавця.

Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Добавить комментарий