Інформаційний кур’єр

Штрих до життя повоєнної Полтави

Опрацьовуючи архівні документи перших повоєнних місяців, інколи виявляєш зовсім несподівані для себе факти. Восени 1943 року, коли з території області вигнали нацистів, у найбільші міста – Полтаву, Кременчук, Миргород, Лубни, Гадяч – почали масово повертатися колишні біженці.
Проте далеко не всі «поверненці» мали чисті наміри і бажання працювати, відбудовувати народне господарство. У період, коли міста швидше нагадували суцільні руїни та згарища, вистачало і різного роду шахраїв та авантюристів, які прагнули скористатися обставинами для власної наживи. Пройдисвітів не зупиняли навіть суворі закони військового часу. Відтак декому вдавалося скористатися довірою та безпечністю полтавців і отримати певні пільги (полегшену роботу, продовольчий пайок), а інших викривали та засуджували. Оскільки комунікації навіть між державними органами тоді працювали вкрай повільно, розібратися в усьому було досить непросто.
Попри голод і розруху, репресивні органи, партійні та комсомольські структури швидко відновлювали свою звичну роботу. На порядок денний серед інших виносилися питання ідеологічної обробки населення – періодично практикувалися зустрічі громадськості з фронтовиками.
З такої ситуації і намагався скористатися гр. А. А. Рашаєв, який представлявся у Полтаві в листопаді 1943 року Героєм Радянського Союзу. Партійні та комсомольські органи були настільки «зачаровані величчю героя», що навіть не спромоглися вчасно перевірити відповідні документи. А між тим, послідовник Остапа Бендера (гр. Рашаєв) на таких зустрічах і мав слово, і отримував від вдячної авдиторії подарунки. Обман удалося розкрити лише через кілька тижнів, Рашаєва було заарештовано співробітниками «СМЕРШ» 17-ї бригади війск НКВС, а відповідальних особ, які допустили недбалість, покарано.
У постанові бюро Полтавського обкому КП(б)У від 13 січня 1944 року «Про припущення політичної безпечності з боку секретарів Полтавського обкому і міськкому КП(б)У тт. Оніпко і Карацюпа» було зазначено «засудити припущені факти політичної безпечності і роззявкуватості з боку секретаря ОК ЛКСМУ тов. ОНІПКА та секретаря МК ЛКСМУ тов. КАРАЦЮПИ, які піддали себе шахрайським діям вигаданого Героя Радянського Союзу РАШАЄВА; попередити т.т. ОНІПКА і КАРАЦЮПУ про необхідність піднесення їх політичної пильності, особливо у військовий час».
Подальшу долю послідовника Остапа Бендера (А. А. Рашаєва) з’ясувати не вдалося.
Пропонуємо читачам «Зорі Полтавщини» цікавий архівний документ, який характеризує життя повоєнної Полтави. Документ друкується мовою оригіналу.

Тарас ПУСТОВІТ,
заслужений працівник культури України.

Лист секретаря Полтавського обкому КП(б)У про проведену перевірку зустрічі комсомольців
м. Полтави з учасниками Вітчизняної війни

Січень 1944 року.
По поступившим материалам в Обком КП(б)У о том, что в ноябре месяце 1943 года Обкомом и Горкомом ЛКСМУ была организована встреча комсомольцев г. Полтавы с участниками Отечественной войны и что на этот вечер был приглашен некий РАШАЕВ А. А., именовавший себя Героем Советского Союза, оказавшийся при его аресте разоблачен и сознался, что никогда Героем Советского Союза не был.
При проверке Оргинструкторским Отделом Обкома КП(б)у данного материала установлено следующее:
1. Действительно 29.XI.43 года Полтавским Обкомом и Горкомом ЛКСМУ была организована встреча комсомольцев и молодежи города Полтавы с участниками Отечественной войны – бойцами и офицерами Красной Армии 46 Гвардейского авиаполка.
2. На вечер, кроме представителей 46 Гвардейского авиаполка, был также приглашен некий РАШАЕВ Амол Агеевич, назвавший себя Героем Советского Союза, участником боев за город Полтаву. Документов у него не проверили, действительно-ли он является Героем Советского Союза (подтверждает об этом справка Обкома ЛКСМУ на имя секретаря Обкома КП(б)У т. МАРКОВА), хотя Секретарь Горкома тов. КАРАЦЮПА в своем объяснении утверждает, что она видела у него документ, утверждающий, что ему – РАШАЕВУ – присвоено звание Героя Советского Союза.
3. По договоренности с тов. ОНИПКО – секретарь Обкома ЛКСМУ, на этом же вечере РАШАЕВ был введен в состав президиума и ему было предоставлено слово на вечере, который выступал здесь же, именуя себя Героем Советского Союза, воспитанником комсомола Полтавщины. Его выступление напечатано в газете «Зоря Полтавщины» за 5.ХII.1943 г.
4. Кроме этого, с этим РАШАЕВЫМ была организована городским и Октябрьским райкомами ЛКСМУ г. Полтавы встреча с комсомольцами и учениками старших классов Октябрьского района 7.ХII.1943 г., где после выступления РАШАЕВА ему от комсомольцев, молодежи и учеников были вручены цветы и подарки.
5. По материалам, которыми располагает Обком КП(б)У, РАШАЕВ арестован «СМЕРШ» 17 бригады войск НКВД. Он сознался, что никогда Героем Советского Союза не был. До 1939 года непродолжительное время работал на железнодорожной станции Полтава, прибыл сюда уже после изгнания немцев, решил себя показать как «достойного воспитанника комсомола Полтавщины». В прошлом РАШАЕВ вор-рецидивист, но впоследствии явившийся с повинной.
В Ы В О Д
Материалы, которыми располагает Обком КП(б)У, и факты проверки по данному вопросу подтверждают, что со стороны секретаря Полтавского Горкома ЛКСМУ т. КарацупЫ, секретаря Полтавского обкома ЛКСМУ т. ОНИПКО допущена политическая беспечность и недостаточная бдительность, выразившиеся в обмане их со стороны РАШАЕВА А.А., именовавшего себя Героем Советского Союза, а в действительности он им никогда не был. Необходимо решение данного вопроса на бюро Обкома КП(б)У.

ЗАВ. ОРГИНСТРУКТОРСКИМ ОТДЕЛОМ ОБКОМА КП(б)У
(КОЛИНЬКО).

Поділися:

Добавить комментарий