Інформаційний кур’єр

Соціальний захист медичних працівників у період пандемії

Особлива роль у підтримці та збереженні трудової активності працюючого населення належить медичним працівникам. Другий рік поспіль українська система охорони здоров’я бореться з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19. Працюючи в умовах значного фізичного та емоційного навантаження, медичні працівники постійно наражаються на ризики, що становлять небезпеку для їхнього життя та здоров’я.

На державному рівні розроблені численні заходи щодо мінімізації негативних наслідків епідемії в усіх сферах життєдіяльності країни, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя, підвищення спроможності національної системи охорони здоров’я та підтримки медичних працівників.
Відповідно до Законів України “Про захист від інфекційних хвороб” від 06.04.2000 № 1645-ІІІ (далі – Закон № 1645) держава забезпечує страхові виплати медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я:
1) у разі встановлення групи інвалідності протягом 1 (одного) календарного року, що настала внаслідок захворювання коронавірусною хворобою COVID-19, за умови, що таке захворювання пов’язане з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження, – залежно від встановленої працівнику групи інвалідності та ступеня втрати професійної працездатності, але не менше, ніж 300-кратного розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року;
2) у разі смерті медичного працівника – у 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року.
На виконання норм Закону № 1645 постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2020 № 498 затверджено Порядок здійснення страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та визначення їх розмірів (далі – Порядок).
Порядком передбачено:
1) у разі встановлення медичному працівнику групи інвалідності та ступеня втрати працездатності протягом одного календарного року внаслідок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, що настало під час виконання професійних обов’язків в умовах підвищення ризику зараження, виплата проводиться разово у таких розмірах:
– 400-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, – для осіб з інвалідністю І групи;
– 350-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, – для осіб з інвалідністю ІІ групи;
– 300-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, – для осіб з інвалідністю ІІІ групи;
2) у разі смерті медичного працівника, що настала внаслідок його інфікування гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, під час виконання професійних обов’язків в умовах підвищення ризику зараження, членам сім’ї, батькам, утриманцям померлого медичного працівника проводиться виплата в розмірі 750-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.
Відповідно до Законів України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 23.09.1999 № 1105 у разі настання страхового випадку Фонд соціального страхуваня України (далі – Фонд) здійснює такі виплати:
– у випадку встановлення потерпілому медико-соціальною експертною комісією (далі – МСЕК) відсотка втрати професійної працездатності одноразову страхову виплату, розмір якої визначається відповідно до ступеня втрати професійної працездатності, виходячи з 17 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день настання права на виплату, та проводить щомісячну страхову виплату на період встановлення МСЕК щомісячної страхової виплати, розмір якої встановлюється відповідно до ступеня втрати професійної працездатності та середньомісячного заробітку, що потерпілий мав до ушкодження здоров’я;
– у випадку смерті потерпілого Фонд виплачує одноразову допомогу його сім’ї у сумі, що дорівнює 100 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день настання права на страхову виплату, та одноразову допомогу кожній особі, яка перебувала на його утриманні, а також на його дитину, яка народилася протягом не більш як десятимісячного строку після смерті потерпілого, у сумі, що дорівнює 20 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день настання права на страхову виплату. Крім цього, членам сім’ї померлого потерпілого та непрацездатним особам, які перебували на утриманні померлого, Фонд проводить щомісячні страхові виплати, які розраховуються, виходячи із середнього заробітку потерпілого.
У випадку захворювання медичного працівника на COVID-19, якщо захворювання пов’язане з виконанням професійних обов’язків, на час лікування діє норма про допомогу по тимчасовій непрацездатності, що пов’язана з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням. Допомога складає 100% середньої заробітної плати (оподаткованого доходу) та призначається й виплачується страхувальником за місцем роботи потерпілого, де стався страховий випадок.
Виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності здійснюється:
– за перші 5 днів – за рахунок коштів страхувальника;
– з 6-го дня – за рахунок коштів Фонду.
Підставою для усіх оплат втрати працездатності, пов’язаних з виконанням професійних обов’язків, є виданий в установленому порядку листок непрацездатності та наявність акта розслідування гострого професійного захворювання (отруєння) за встановленими формами.
Протягом січня–травня 2021 року управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області (далі – управління) направило на страхові виплати медичним працівникам внаслідок інфікування COVІD-19 та їх родинам 2,1 млн гривень.
У разі контакту із хворим на коронавірусну хворобу без засобів індивідуального захисту медичні працівники мають право на отримання листка непрацездатності для проходження самоізоляції під медичним наглядом. Для медичних працівників розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності через ізоляцію під медичним наглядом не залежить від страхового стажу. Фонд компенсує втрачений заробіток за час ізоляції від СOVID-19 у розмірі 100% середнього доходу. Оплата здійснюється, починаючи з шостого дня. Перші п’ять днів фінансує роботодавець.
У січні – травні 2021 року відділення управління прийняли від страхувальників заяви-розрахунки на фінансування допомоги по тимчасовій непрацездатності медичним працівникам за причиною “11. Ізоляція від СОVID-19” на загальну суму 149,6 тис. гривень за 523 календарні дні. Відповідно 91 медичний працівник закладів охорони здоров’я Полтавської області надав за місцем роботи листок непрацездатності за причиною “11. Ізоляція від СОVID-19”.

Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України
у Полтавській області.

Поділися:

Добавить комментарий