Інформаційний кур’єр

Соціально-економічне становище області за січень–листопад 2020 року

населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 листопада 2020р. становила 1375491 особу. Упродовж січня–жовтня 2020р. чисельність населення зменшилася на 11487 осіб.

Порівняно із січнем–жовтнем 2019р. обсяг природного скорочення збільшився на 361 особу.

Кількість живонароджених у січні–жовтні 2020р. становила 7186 осіб, померлих – 19032 особи.

 

Доходи населення

У січні–листопаді 2020р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 10652 грн (у січні–листопаді 2019р. – 9753 грн).

Індекс реальної заробітної плати у січні–листопаді 2020р. порівняно з відповідним періодом 2019р. становив 106,9%.

Упродовж січня–листопада 2020р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася в 1,9 раза, або на 45810,5 тис.грн, і на 1 грудня 2020р. становила 97,2 млн.грн.

 

споживчі ціни

Індекс споживчих цін у січні–листопаді 2020р. становив 103,4% (у січні–листопаді 2019р. – 105,1%).

 

Промисловість

У січні–листопаді 2020р. порівняно із січнем–листопадом 2019р. індекс промислової продукції становив 99,7%.

Не досягнуто рівня січня–листопада 2019р. у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (індекс промислової продукції становив 96,8%), виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (95,2%), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (93,6%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (88,2%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (83,6%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (79,5%), машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (66,1%).

Водночас приріст продукції одержано у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (6,6%), добувній промисловості і розробленні кар’єрів (2,4%).

 

Сільське господарство

У січні–листопаді 2020р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно із січнем–листопадом 2019р. становив 87,9%, у тому числі в підприємствах – 85,1%, у господарствах населення – 94,6%. Індекс продукції рослинництва становив 86,7%, продукції тваринництва – 94,4%.

На 1 грудня 2020р. культури зернові та зернобобові скошено та обмолочено на площі 988,9 тис.га, що на 2,6% менше, ніж на початок грудня 2019р., виробництво зерна становило 5049,2 тис.т (у початково оприбуткованій масі), що на 18,7% менше, ніж на 1 грудня 2019р., у середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 51,1 ц зерна (на 16,5% менше, ніж на 1 грудня 2019р.).

У січні–листопаді 2020р. реалізовано на забій 74,8 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 12,5% менше порівняно з січнем–листопадом 2019р., вироблено 681,3 тис.т молока (на 3,1% менше) та 631,7 млн.шт яєць (на 17,0% менше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 32,9%, 46,9% та 36,5%.

За розрахунками, на 1 грудня 2020р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 214,0 тис. голів (на 10,4% менше, ніж на 1 грудня 2019р.), у тому числі корів – 108,8 тис. (на 6,9% менше); свиней – 330,6 тис. (на 13,8% більше), овець та кіз – 56,2 тис. (на 5,7% менше), птиці свійської – 5073,6 тис. голів (на 13,1% менше). У господарствах населення утримувалось 43,3% загальної кількості великої рогатої худоби, у тому числі корів – 50,0%; свиней – 25,8%, овець та кіз – 87,5%, птиці свійської – 68,9%.

 

Будівництво

У січні–листопаді 2020р. підприємствами області вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму 7131,7 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні–листопаді 2020р. порівняно із січнем–листопадом 2019р. становив 104,3%.

 

ЗОВНІШНя торгівля товарами

У січні–жовтні 2020р. експорт товарів становив 1807,9 млн.дол. США, імпорт – 955,0 млн.дол. Порівняно із січнем–жовтнем 2019р. експорт збільшився на 0,9% (на 16,5 млн.дол.), імпорт зменшився на 12,7% (на 138,6 млн.дол.). Позитивне сальдо склало 852,9 млн.дол. (у січні–жовтні 2019р. також позитивне – 697,7 млн.дол.).

 

роздрібна торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–листопаді 2020р. становив 34331,5 млн.грн, що у порівнянних цінах на 10,2% більше від обсягу січня–листопада 2019р. У листопаді 2020р. порівняно з листопадом 2019р. оборот збільшився на 17,6%.

 

Транспорт

У січні–листопаді 2020р. вантажообіг підприємств транспорту становив 6874,0 млн.ткм, або 99,9% від обсягу січня–листопада 2019р. Підприємствами транспорту перевезено 30,5 млн.т вантажів, що становить 109,5% від обсягу січня–листопада 2019р.

У січні–листопаді 2020р. пасажирообіг підприємств транспорту становив 1249,4 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 63,7 млн пасажирів, що становить відповідно 48,2% та 55,8% від обсягу січня–листопада 2019р.

 

Головне управління статистики у Полтавській області

(повна версія на вебсайті www.pl.ukrstat.gov.ua)

Поділися:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Добавить комментарий