Інформаційний кур’єр

Соціально-економічне становище області за січень — вересень 2018 року

Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 вересня 2018р. становила 1405834 особи. Упродовж січня–серпня 2018р. чисельність населення зменшилася на 7995 осіб. Порівняно із січнем–серпнем 2017р. обсяг природного скорочення збільшився на 606 осіб. Кількість живонароджених у січні–серпні 2018р. становила 7005 осіб, померлих – 15889 осіб.

 

Ринок праці

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець вересня 2018р. становила 14,3 тис. осіб, із них допомогу по безробіттю отримували 79,7%.

Доходи населення

У січні–серпні 2018р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 7997 грн (у січні–серпні 2017р. – 6255 грн). Індекс реальної заробітної плати у січні–серпні 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 114,9%. Упродовж січня–серпня 2018р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 8,7%, або на 3297,0 тис.грн, і на 1 вересня становила 41,2 млн.грн.

Соціальний захист

У січні–вересні 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 220,8 тис. домогосподарств на суму 37,0 млн.грн. Крім того, у січні–вересні 2018р. 8750 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. У вересні 2018р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 185,7 млн.грн, що становило 100,6% (за рахунок погашення боргу попередніх періодів) нарахованих за цей період сум, за постачання електричної енергії – відповідно 89,7 млн.грн і 79,5%.

Правопорушення

За повідомленням прокуратури Полтавської області, протягом січня–вересня 2018р. обліковано 18009 кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 29,3% – тяжкі та особливо тяжкі.

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін у січні–вересні 2018р. становив 105,3% (у січні–вересні 2017р. – 110,1%).

Промисловість

У січні–вересні 2018р. порівняно з січнем–вереснем 2017р. індекс промислової продукції становив 101,4%. Приріст продукції одержано у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (58,2%), машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (19,4%), постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (1,0%). Водночас не досягнуто рівня січня–вересня 2017р. у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (індекс промислової продукції становив 99,4%), добувній промисловості і розробленні кар’єрів (98,6%), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (98,5%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (97,7%), виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (96,6%).

Сільське господарство

У січні–вересні 2018р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–вереснем 2017р. становив 116,3%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 120,0%, у господарствах населення – 112,1%. Індекс продукції рослинництва становив 123,9%, продукції тваринництва – 97,8%. На 1 жовтня 2018р. культури зернові та зернобобові  скошено та обмолочено на площі 519,3 тис.га, що на 9,2% більше, ніж на початок жовтня 2017р.; виробництво зерна становило 25875,3 тис.ц (у початково оприбуткованій масі), що на 34,8% більше, ніж на 1 жовтня 2017р., у тому числі пшениці – 10187,3 тис.ц (на 3,2% більше); у середньому з 1 га обмолоченої площі загалом одержано по 49,8 ц зерна (на 23,3% більше, ніж торік). У січні–вересні 2018р. реалізовано на забій 64,1 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 9,8% менше порівняно з січнем–вереснем 2017р., вироблено 594,0 тис.т молока (на 2,1% менше) та 600,3 млн.шт яєць (на 7,6% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 32,1%, 47,3% та 28,2%. За розрахунками, на 1 жовтня 2018р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 264,9 тис. голів (на 2,5% менше, ніж на 1 жовтня 2017р.), у тому числі корів – 124,3 тис. (на 1,6% менше); свиней – 327,1 тис. (на 4,7% менше), овець та кіз – 64,0 тис. (на 1,2% менше), птиці свійської – 6708,5 тис. голів (на 2,3% більше). У господарствах населення утримувалось 45,0% загальної кількості великої рогатої худоби, у тому числі корів – 50,5%; свиней – 32,3%, овець та кіз – 87,8%, птиці свійської – 59,1%.

Будівництво

У січні–вересні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 4754,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–вересні 2018р. порівняно з січнем–вереснем 2017р. становив 96,7%.

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

У січні–серпні 2018р. експорт товарів становив 1231,7 млн.дол. США, імпорт – 847,0 млн.дол. Порівняно з січнем–серпнем 2017р. експорт збільшився на 2,5% (на 29,7 млн.дол.), імпорт – на 20,2% (на 142,2 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 384,7 млн.дол. (у січні–серпні 2017р. також позитивне – 497,2 млн.дол.).

Роздрібна торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–вересні 2018р. становив 21823,3 млн.грн, що у порівнянних цінах на 11,1% більше від обсягу січня–вересня 2017р. У вересні п.р. порівняно з вереснем 2017р. оборот зріс на 14,1%.

Транспорт

У січні–вересні 2018р. вантажооборот підприємств транспорту становив 4896,2 млн.ткм, або 93,4% від обсягу січня–вересня 2017р. Підприємствами транспорту перевезено 18,3 млн.т вантажів, що становить 96,6% від обсягу січня–вересня 2017р. У січні–вересні 2018р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 1938,2 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися  75,2 млн. пасажирів, що становить відповідно 101,3% та 99,9% від обсягу січня–вересня 2017р.

 

Головне управління статистики у Полтавській області

(повна версія на сайті www.pl.ukrstat.gov.ua)

Поділися:

Добавить комментарий