Інформаційний кур’єр

Соціально-економічне становище області за січень–вересень 2020 року

Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 вересня 2020р. становила 1378467 осіб. Упродовж січня–серпня 2020р. чисельність населення зменшилася на 8511 осіб. Порівняно із січнем–серпнем 2019р. обсяг природного скорочення збільшився на 77 осіб. Кількість живонароджених у січні–серпні 2020р. становила 5663 особи, померлих – 15042 особи.

Доходи населення

У січні–вересні 2020р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 10524 грн (у січні–вересні 2019р. – 9676 грн). Індекс реальної заробітної плати у січні–вересні 2020р. порівняно з відповідним періодом 2019р. становив 106,6%. Упродовж січня–вересня 2020р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася в 1,8 раза, або на 40459,6 тис.грн, і на 1 жовтня 2020р. становила 91,8 млн.грн.

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін у січні–вересні 2020р. становив 101,0% (у січні–вересні 2019р. – 103,7%).

Промисловість

У січні–вересні 2020р. порівняно із січнем–вереснем 2019р. індекс промислової продукції становив 99,9%. Не досягнуто рівня січня–вересня 2019р. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (індекс промислової продукції становив 99,8%), постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (95,2%), виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (95,1%), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (89,8%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (88,0%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (83,8%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (78,5%), машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (66,1%). Водночас приріст продукції одержано у добувній промисловості і розробленні кар’єрів (2,2%).

Сільське господарство

У січні–вересні 2020р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно із січнем–вереснем 2019р. становив 84,8%, у тому числі в підприємствах – 79,7%, у господарствах населення – 93,5%. Індекс продукції рослинництва становив 82,9%, продукції тваринництва – 93,8%. На 1 жовтня 2020р. культури зернові та зернобобові скошено та обмолочено на площі 511,9 тис.га, що на 13,6% менше, ніж на початок жовтня 2019р., виробництво зерна становило 2272,1 тис.т (у початково оприбуткованій масі), що на 27,5% менше, ніж на 1 жовтня 2019р., у середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 44,4 ц зерна (на 16,1% менше, ніж на 1 жовтня 2019р.). У січні–вересні 2020р. реалізовано на забій 58,3 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 15,6% менше порівняно з січнем–вереснем 2019р., вироблено 565,3 тис.т молока (на 2,9% менше) та 530,5 млн.шт яєць (на 14,9% менше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 31,4%, 46,8% та 36,4%. За розрахунками, на 1 жовтня 2020р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 223,3 тис. голів (на 9,8% менше, ніж на 1 жовтня 2019р.), у тому числі корів – 111,0 тис. (на 5,9% менше); свиней – 326,7 тис. (на 5,9% більше), овець та кіз – 63,6 тис. (на 4,1% менше), птиці свійської – 6071,6 тис. голів (на 8,9% менше). У господарствах населення утримувалось 45,3% загальної кількості великої рогатої худоби, у тому числі корів – 51,0%; свиней – 28,4%, овець та кіз – 88,5%, птиці свійської – 71,5%.

Будівництво

У січні–вересні 2020р. підприємствами області вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму 5483,6 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні–вересні 2020р. порівняно із січнем–вереснем 2019р. становив 104,1%.

Зовнішння торгівля товарами

У січні–серпні 2020р. експорт товарів становив 1429,3 млн.дол. США, імпорт – 763,6 млн.дол. Порівняно із січнем–серпнем 2019р. експорт зменшився на 4,0% (на 60,2 млн.дол.), імпорт – на 13,2% (на 116,1 млн.дол.). Позитивне сальдо склало 665,7 млн.дол. (у січні–серпні 2019р. також позитивне – 609,7 млн.дол.).

Роздрібна торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–вересні 2020р. становив 27083,5 млн.грн, що у порівнянних цінах на 8,6% більше від обсягу січня–вересня 2019р. У вересні п.р. порівняно з вереснем 2019р. оборот збільшився на 12,5%.

Транспорт

У січні–вересні 2020р. вантажообіг підприємств транспорту становив 5417,3 млн.ткм, або 98,4% від обсягу січня–вересня 2019р. Підприємствами транспорту перевезено 23,4 млн.т вантажів, що становить 105,2% від обсягу січня–вересня 2019р. У січні–вересні 2020р. пасажирообіг підприємств транспорту становив 1000,8 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 52,3 млн пасажирів, що становить відповідно 47,3% та 56,4% від обсягу січня–вересня 2019р.

 Головне управління статистики у Полтавській області (повна версія на вебсайті www.pl.ukrstat.gov.ua)

Поділися:

Добавить комментарий