Соціально-економічне становище Полтавської області за січень–березень 2018 року

Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 березня 2018р. становила 1411887 осіб. Упродовж січня–лютого 2018р. чисельність населення зменшилася на 1942 особи.

Порівняно із січнем–лютим 2017р. обсяг природного скорочення зменшився на 148 осіб.

Кількість живонароджених у січні–лютому 2018р. становила 1818 осіб, померлих – 4084 особи.

 

Ринок праці

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець березня 2018р. становила 24,7 тис. осіб, із них допомогу по безробіттю отримували 87,0%.

 

Доходи населення

У січні–лютому 2018р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 7206 грн (у січні–лютому 2017р. – 5648 грн).

Індекс реальної заробітної плати у січні–лютому 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 111,9%.

Упродовж січня–лютого 2018р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 6,7%, або на 2522,5 тис.грн, і на 1 березня становила 40,4 млн.грн.

 

Соціальний захист

У січні–березні 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 18,5 тис. домогосподарств на суму 22,4 млн.грн.

Крім того, у січні–березні 2018р. 1120 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

У березні 2018р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 483,7 млн.грн, що становило 74,6% нарахованих за цей період сум, за постачання електричної енергії – відповідно 87,8 млн.грн і 76,7%.

 

Правопорушення

За повідомленням прокуратури Полтавської області, протягом січня–березня 2018р. обліковано 5991 кримінальне правопорушення. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 29,7% – тяжкі та особливо тяжкі.

 

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін у січні–березні 2018р. становив 103,5% (у січні–березні 2017р. – 103,4%).

 

Промисловість

У січні–березні 2018р. порівняно з січнем–березнем 2017р. індекс промислової продукції становив 98,1%.

Не досягнуто рівня січня–березня 2017р. у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (індекс промислової продукції становив 98,9%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (97,3%), добувній промисловості і розробленні кар’єрів (97,0%), виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (92,4%). Водночас одержано приріст продукції у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (14,7%), машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (3,1%), постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (2,4%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (1,8%).

 

Сільське господарство

У січні–березні 2018р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–березнем 2017р. становив 98,8%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 98,7%, у господарствах населення – 98,9%.

У січні–березні 2018р. реалізовано на забій (у живій масі) 23,5 тис.т сільськогосподарських тварин (на 14,5% менше порівняно з січнем–березнем 2017р.), вироблено 170,6 тис.т молока (на 0,7% більше) та одержано 190,5 млн.шт яєць (на 1,5% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цієї продукції тваринництва становила відповідно 43,0%, 38,6% та 27,1%.

За розрахунками, на 1 квітня 2018р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 252,7 тис. голів (на 2,4% менше, ніж на 1 квітня 2017р.), у тому числі корів – 124,2 тис. (на 2,4% менше); свиней – 338,9 тис. (на 8,4% менше), овець та кіз – 58,0 тис. (на 1,9% менше), птиці свійської – 4919,9 тис. голів (на 6,1% більше). У господарствах населення утримувалось 41,1% загальної кількості великої рогатої худоби, у тому числі корів – 50,1%; свиней – 27,9%, овець та кіз – 84,7%, птиці свійської – 46,8%.

 

Будівництво

У січні–березні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1271,2 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–березні 2018р. порівняно з січнем–березнем 2017р. становив 88,8%.

 

Зовнішня торгівля товарами

У січні–лютому 2018р. експорт товарів становив 309,7 млн.дол. США, імпорт –210,8 млн.дол. Порівняно з січнем–лютим 2017р. експорт зменшився на 3,3% (на 10,6 млн.дол.), імпорт збільшився на 45,3% (на 65,8 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 98,9 млн.дол. (у січні–лютому 2017р. також позитивне – 175,2 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами зі 106 країн світу.

 

Роздрібна торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–березні 2018р. становив 6554,3 млн.грн, що у порівнянних цінах на 7,6% більше від обсягу січня–березня 2017р.

 

Транспорт

У січні–березні 2018р. вантажооборот підприємств транспорту становив 1639,2 млн.ткм, або 94,3% від обсягу січня–березня 2017р. Підприємствами транспорту перевезено 6,1 млн.т вантажів, що становить 95,2% від обсягу січня–березня 2017р.

У січні–березні 2018р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 601,5 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 23,8 млн. пасажирів, що становить відповідно 103,2% та 95,2% від обсягу січня–березня 2017р.

 

 

Головне управління статистики у Полтавській області

(повна версія на сайті www.pl.ukrstat.gov.ua)

Поділися:

Добавить комментарий