Соціально-економічне становище Полтавської області за січень 2018 року

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 січня 2018р. становила 1413829 осіб. Упродовж 2017р. чисельність населення зменшилася на 12999 осіб.

У січні–грудні 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 495,5 тис. домогосподарств на загальну суму 221523,0 тис.грн.

Крім того, 13208 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

У січні–грудні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 3228,8 млн.грн, що становило 92,8% нарахованих за цей період сум.

Зайнятість та безробіття

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець січня 2018р. становила 26,1 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 87,6%.

Доходи населення

У 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 6551 грн (у 2016р. – 4621 грн).

Індекс реальної заробітної плати у 2017р. порівняно з 2016р. становив 122,5%.

Упродовж 2017р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 39,4%, або на 10703,2 тис.грн, і на 1 січня 2018р. становила 37,9 млн.грн.

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури Полтавської області, протягом січня 2018р. обліковано 2341 кримінальне правопорушення. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 25,7% – тяжкі та особливо тяжкі.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні 2018р. становив 2099,4 млн.грн, що у порівнянних цінах на 9,7% більше від обсягу січня 2017р.

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

За січень–грудень 2017р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 15125,2 млн.грн капітальних інвестицій, що на 33,8% більше від обсягу капітальних інвестицій за січень–грудень 2016р.

Сільське господарство

У січні 2018р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем 2017р. становив 101,9%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 104,1%, у господарствах населення – 99,3%.

У січні 2018р. реалізовано на забій (у живій масі) 9,2 тис.т сільськогосподарських тварин (на 6,1% менше порівняно з січнем 2017р.), вироблено 56,1 тис.т молока (на 1,3% більше) та одержано 63,0 млн.шт яєць (на 0,8% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цієї продукції тваринництва становила відповідно 48,9%, 37,4% та 25,7%.

За розрахунками, на 1 лютого 2018р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 238,7 тис. голів (на 3,4% менше, ніж на 1 лютого 2017р.), у тому числі корів – 122,5 тис. (на 4,0% менше); свиней – 327,0 тис. (на 17,2% менше), овець та кіз – 48,3 тис. (на 1,4% менше), птиці свійської – 5265,9 тис. голів (на 7,1% більше). У господарствах населення утримувалось 38,1% загальної кількості великої рогатої худоби, у тому числі корів – 50,0%; свиней – 27,2%, овець та кіз – 83,0%, птиці свійської – 48,4%.

Промисловість

У січні 2018р. порівняно з січнем 2017р. індекс промислової продукції становив 100,0%.

Не досягнуто рівня січня 2017р. у добувній промисловості і розробленні кар’єрів (індекс промислової продукції становив 98,9%), постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (98,3%), виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (84,2%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (79,0%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (62,4%). Водночас одержано приріст продукції у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (70,4%), машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (24,5%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (21,1%).

Будівництво

У січні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 411,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні 2018р. порівняно з січнем 2017р. становив 97,6%.

У 2017р. прийнято в експлуатацію 235,1 тис.м2 загальної площі житла, що в 1,7 раза більше, ніж у 2016р.

Транспорт

У січні 2018р. вантажооборот підприємств транспорту становив 522,1 млн.ткм, або 89,9% від обсягу січня 2017р. Підприємствами транспорту перевезено 2,1 млн.т вантажів, що становить 99,4% від обсягу січня 2017р.

У січні 2018р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 184,0 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалося 7,8 млн. пасажирів, що становить відповідно 98,2% та 98,3% від обсягу січня 2017р.

Зовнішньоекономічна діяльність

У 2017р. експорт товарів становив 1865,1 млн.дол. США, імпорт – 1158,7 млн.дол. Порівняно з 2016р. експорт збільшився на 29,9% (на 429,1 млн.дол.), імпорт – на 34,3% (на 296,2 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 706,4 млн.дол. (у 2016р. також позитивне – 573,5 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами зі 143 країн світу.

У 2017р. обсяги експорту та імпорту послуг становили відповідно 34,1 млн.дол. та 138,1 млн.дол. Порівняно з 2016р. експорт збільшився на 13,0% (на 3,9 млн.дол.), імпорт зменшився на 5,9% (на 8,7 млн.дол.). Негативне сальдо становило 104,0 млн.дол. (у 2016р. також негативне – 116,6 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції послугами область здійснювала з партнерами зі 129 країн світу.

Обсяг залучених з початку інвестування прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 31 грудня 2017р. становив 1049,0 млн.дол. та в розрахунку на одну особу населення склав 742,7 дол.

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін у січні 2018р. становив 101,5% (у січні 2017р. – 100,9%).

Головне управління статистики у Полтавській області

(повна версія на сайті www.pl.ukrstat.gov.ua)

Добавить комментарий