Інформаційний кур’єр

Соціально-економічне становище Полтавської області за 2018 рік

населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 грудня 2018р. становила 1401694 особи. Упродовж січня–листопада 2018р. чисельність населення зменшилася на 12135 осіб.

Порівняно із січнем–листопадом 2017р. обсяг природного скорочення збільшився на 900 осіб.

Кількість живонароджених у січні–листопаді 2018р. становила 9497 осіб, померлих – 21525 осіб.

 

ринок праці

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець грудня 2018р. становила 20,3 тис. осіб, із них допомогу по безробіттю отримували 87,1%.

 

Доходи населення

У січні–листопаді 2018р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 8232 грн (у січні–листопаді 2017р. – 6435 грн).

Індекс реальної заробітної плати у січні–листопаді 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 115,8%.

Упродовж січня–листопада 2018р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 20,8%, або на 7884,1 тис.грн, і на 1 грудня становила 45,7 млн.грн.

 

соціальний захист

У січні–грудні 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 452,0 тис. домогосподарств на суму 151,9 млн.грн.

Крім того, у січні–грудні 2018р. 9273 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

У грудні 2018р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги
554,4 млн.грн, що становило 65,0% нарахованих за цей період сум, за постачання електричної енергії – відповідно 89,0 млн.грн і 78,7%.

 

Правопорушення

За повідомленням прокуратури Полтавської області, протягом 2018р. обліковано 21363 кримінальних правопорушення. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 30,9% – тяжкі та особливо тяжкі.

 

споживчі ціни

Індекс споживчих цін за 2018р. становив 109,3% (за 2017р. – 113,1%).

 

Промисловість

У 2018р. порівняно з 2017р. індекс промислової продукції становив 101,4%.

Приріст продукції одержано у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (53,5%), машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (15,5%), постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (4,0%), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (1,2%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (1,1%).

Водночас не досягнуто рівня 2017р. у добувній промисловості і розробленні кар’єрів (індекс промислової продукції становив 99,6%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (96,9%), виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (95,4%).

 

Сільське господарство

За попередніми даними, у 2018р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з 2017р. становив 123,7%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 130,7%, у господарствах населення – 111,8%. Індекс продукції рослинництва становив 132,9%, продукції тваринництва – 97,2%.

У 2018р. виробництво культур зернових та зернобобових становило 6325,0 тис.т (у масі після доробки), що на 49,1% більше, ніж у 2017р., з них пшениці – 1011,0 тис.т (на 4,6% більше), кукурудзи на зерно – 4910,9 тис.т (на 69,5% більше), ячменю – 308,0 тис.т (на 1,1% більше), культур зернобобових – 53,4 тис. т (на 68,9% більше). Середня врожайність зерна становила 65,6 ц з 1 га (на 45,5% більше).

У 2018р. реалізовано на забій 97,5 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 7,4% менше порівняно з 2017р., вироблено 765,4 тис.т молока (на 3,4% менше) та 807,5 млн.шт яєць (на 8,2% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 39,6%, 48,1% та 27,2%.

За розрахунками, на 1 січня 2019р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 231,4 тис. голів (на 1,2% менше, ніж на 1 січня 2018р.), у тому числі корів – 121,4 тис. (на 0,2% менше); свиней – 320,5 тис. (на 4,7% менше), овець та кіз – 47,7 тис. (на 0,4% менше), птиці свійської – 5601,2 тис. голів (на 4,2% більше). У господарствах населення утримувалось 38,2% загальної кількості великої рогатої худоби, у тому числі корів – 49,4%; свиней – 29,0%, овець та кіз – 83,6%, птиці свійської – 52,8%.

 

Будівництво

У 2018р. підприємствами області вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму 6799,7 млн.грн. Індекс будівельної продукції у 2018р. порівняно з 2017р. становив 96,1%.

 

Зовнішня торгівля товарами

У січні–листопаді 2018р. експорт товарів становив 1735,5 млн.дол. США, імпорт – 1240,0 млн.дол. Порівняно з січнем–листопадом 2017р. експорт збільшився на 3,0% (на 49,9 млн.дол.), імпорт – на 19,3% (на 200,3 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 495,5 млн.дол. (у січні–листопаді 2017р. також позитивне – 645,9 млн.дол.).

 

роздрібна торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у 2018р. становив 30932,0 млн.грн, що в порівнянних цінах на 12,3% більше від обсягу 2017р. У грудні 2018р. порівняно з груднем 2017р. оборот зріс на 11,5%.

 

Транспорт

У 2018р. вантажооборот підприємств транспорту становив 6677,3 млн.ткм, або 95,4% від обсягу 2017р. Підприємствами транспорту перевезено 25,4 млн.т вантажів, що становить 97,5% від обсягу 2017р.

У 2018р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 2613,0 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 106,6 млн. пасажирів, що становить відповідно 102,6% та 106,3% від обсягу 2017р.

 

Головне управління статистики у Полтавській області

(повна версія на сайті www.pl.ukrstat.gov.ua)

Поділися:

Добавить комментарий