Інформаційний кур’єр

Соціально-економічне становище Полтавської області за 2019 рік

НАСЕЛЕННЯ
Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 грудня 2019 р. становила 1388184 особи. Упродовж січня–листопада 2019 р. чисельність населення зменшилася на 12255 осіб.
Порівняно із січнем–листопадом 2018 р. обсяг природного скорочення збільшився на 560 осіб.
Кількість живонароджених у січні–листопаді 2019 р. становила 8428 осіб, померлих – 21016 осіб.
ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ
У січні–листопаді 2019 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 9753 грн (у січні–листопаді 2018 р. – 8232 грн).
Індекс реальної заробітної плати у січні–листопаді 2019 р. порівняно з відповідним періодом 2018 р. становив 109,2%.
Упродовж січня–листопада 2019 р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 18,1%, або на 8618,1 тис. грн, і на 1 грудня 2019 р. становила 56,2 млн грн.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
У січні–грудні 2019 р. призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 403,5 тис. домогосподарств на суму 128,6 млн грн.
Крім того, у січні–грудні 2019 р. 6202 домогосподарствам було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
У грудні 2019 р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 667,8 млн грн, що становило 82,3% нарахованих за цей період сум, за постачання електричної енергії – відповідно 102,7 млн грн і 89,0%.
СПОЖИВЧІ ЦІНИ
Індекс споживчих цін за 2019 р. становив 104,5% (за 2018 р. – 109,3%).
ПРОМИСЛОВІСТЬ
У 2019 р. порівняно із 2018 р. індекс промислової продукції становив 98,6%.
Не досягнуто рівня 2018 р. у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (індекс промислової продукції становив 96,8%), постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (93,3%), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (92,3%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (89,4%), виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (89,3%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (82,3%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (75,2%), виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (70,8%).
Водночас у добувній промисловості і розробленні кар’єрів одержано приріст продукції – 2,4%.
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
За попередніми даними, у 2019 р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно із 2018 р. становив 96,6%, у тому числі в підприємствах – 95,0%, у господарствах населення – 99,7%. Індекс продукції рослинництва становив 95,7%, продукції тваринництва – 99,8%.
У 2019 р. виробництво культур зернових та зернобобових становило 6122,4 тис.т (у масі після доробки), що на 3,5% менше порівняно із 2018 р., з них пшениці – 1102,1 тис.т (на 9,0% більше), кукурудзи на зерно – 4620,1 тис.т (на 6,2% менше), ячменю – 333,7 тис.т (на 8,3% більше), зернобобових культур – 28,3 тис.т (на 47,1% менше). Середня врожайність зерна становила 60,3 ц з 1 га (на 8,2% менше).
У 2019 р. реалізовано на забій 101,6 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 2,8% більше порівняно з 2018 р., вироблено 758,7 тис.т молока (на 0,4% менше) та 829,2 млн шт. яєць (на 2,4% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 37,1%, 47,6% та 28,9%.
За розрахунками, на 1 січня 2020 р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 210,9 тис. голів (на 8,8% менше, ніж на 1 січня 2019 р.), у тому числі корів – 115,3 тис. (на 4,7% менше); свиней – 273,5 тис. (на 15,1% менше), овець та кіз – 46,8 тис. (на 1,7% менше), птиці свійської – 5389,9 тис. голів (на 4,6% менше). У господарствах населення утримувалось 40,7% загальної кількості великої рогатої худоби, у тому числі корів – 51,4%; свиней – 31,8%, овець та кіз – 84,0%, птиці свійської – 57,2%.
БУДІВНИЦТВО
У 2019 р. підприємствами області вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму 7429,9 млн грн. Індекс будівельної продукції у 2019 р. порівняно із 2018 р. становив 102,2%.
ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ
У січні–листопаді 2019 р. експорт товарів становив 1856,3 млн дол. США, імпорт – 1254,4 млн дол. Порівняно із січнем–листопадом 2018 р. експорт збільшився на 7,0% (на 122,1 млн дол.), імпорт – на 0,9% (на 11,3 млн дол.). Позитивне сальдо становило 601,9 млн дол. (у січні–листопаді 2018 р. також позитивне – 491,2 млн дол.).
РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ
Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у 2019 р. становив 34206,3 млн грн, що у порівнянних цінах на 3,4% більше від обсягу 2018 р. У грудні 2019 р. порівняно з груднем 2018 р. оборот збільшився на 3,8%.
ТРАНСПОРТ
У 2019 р. вантажооборот підприємств транспорту становив 7433,3 млн ткм, або 111,3% від обсягу 2018 р. Підприємствами транспорту перевезено 30,3 млн т вантажів, що становить 119,2% від обсягу 2018 р.
У 2019 р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 2811,8 млн пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 123,0 млн пасажирів, що становить відповідно 107,6% та 115,4% від обсягу 2018 р.
Головне управління статистики у Полтавській області
(повна версія – на сайті www.pl.ukrstat.gov.ua).

Поділися:

Добавить комментарий