Інформаційний кур’єр

Соціально-економічне становище Полтавської області за січень–березень 2021 року

Населення
Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 березня 2021 р. становила 1 368 833 особи. Упродовж січня-лютого 2021 р. чисельність населення зменшилася на 2696 осіб.
Порівняно із січнем-лютим 2020 р. обсяг природного скорочення збільшився на 449 осіб.
Кількість живонароджених у січні-лютому 2021 р. становила 1269 осіб, померлих – 4187 осіб.

Доходи населення
У січні–березні 2021 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 11 768 грн (у січні–березні 2020 р. – 10 233 грн).
Індекс реальної заробітної плати у січні–березні 2021 р. порівняно з відповідним періодом 2020 р. становив 107,7%.
Упродовж січня–березня 2021 р. сума заборгованості з виплати заробітної плати (по юридичних особах, активних на початок року, із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) збільшилася на 8,1%, або на 7862,5 тис. грн, і на 1 квітня 2021 р. становила 105,3 млн грн.

Споживчі ціни
Індекс споживчих цін у січні–березні 2021 р. становив 104,7% (у січні–березні 2020 р. – 100,8%).

Промисловість
У січні–березні 2021 р. порівняно із січнем–березнем 2020 р. індекс промислової продукції становив 97,2%.
Не досягнуто рівня січня–березня 2020 р. у добувній промисловості і розробленні кар’єрів (індекс промислової продукції становив 99,3%), постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (93,7%), виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (92,8%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (92,4%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (91,8%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (85,2%), машинобудуванні (80,7%).
Водночас приріст продукції одержано у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (6,5%), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (4,7%).
Сільське господарство
У січні–березні 2021 р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно із січнем–березнем 2020 р. становив 96,8%, у тому числі в підприємствах – 103,2%, у господарствах населення – 89,0%.
У січні–березні 2021 р. реалізовано на забій 21,4 тис. т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 7,0% менше порівняно з січнем–березнем 2020 р., вироблено 152,0 тис. т молока (на 6,2% менше) та 159,1 млн шт. яєць (на 18,7% менше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 36,0%, 35,9% та 38,1%.
За розрахунками, на 1 квітня 2021 р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 204,4 тис. голів (на 7,1% менше, ніж на 1 квітня 2020 р.), у тому числі корів – 106,9 тис. (на 6,1% менше), свиней – 350,3 тис. (на 26,8% більше), овець та кіз – 54,6 тис. (на 4,9% менше), птиці свійської – 4146,1 тис. голів (на 15,1% менше). У господарствах населення утримувалось 40,8% загальної кількості великої рогатої худоби, у тому числі корів – 48,9%, свиней – 18,2%, овець та кіз – 85,2%, птиці свійської – 63,0%.

Будівництво
У січні–березні 2021 р. підприємствами області вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму 1664,8 млн грн. Індекс будівельної продукції у січні–березні 2021 р. порівняно із січнем–березнем 2020 р. становив 94,0%.

Зовнішня торгівля товарами
У січні-лютому 2021 р. експорт товарів становив 505,1 млн дол. США, імпорт –188,5 млн дол. Порівняно із січнем-лютим 2020 р. експорт збільшився на 30,4% (на 117,8 млн дол.), імпорт зменшився на 6,9% (на 14,0 млн дол.). Позитивне сальдо склало 316,6 млн дол. (у січні-лютому 2020 р. також позитивне – 184,8 млн дол.).

Роздрібна торгівля
Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–березні 2021 р. становив 10 261,4 млн грн, що у порівнянних цінах на 9,9% більше від обсягу січня–березня 2020 р. У березні п. р. порівняно з березнем 2020 р. оборот збільшився на 17,9%.

Транспорт
У січні–березні 2021 р. вантажообіг підприємств транспорту становив 1628,8 млн ткм, або 91,2% від обсягу січня–березня 2020 р. Підприємствами транспорту перевезено 6,8 млн т вантажів, що становить 86,9% від обсягу січня–березня 2020 р.
У січні–березні 2021 р. пасажирообіг підприємств транспорту становив 351,7 млн пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 16,3 млн пасажирів, що становить відповідно 71,9% та 60,9% від обсягу січня–березня 2020 р.

Головне управління статистики у Полтавській області
(повна версія на – вебсайті www.pl.ukrstat.gov.ua).

Поділися:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Добавить комментарий