Інформаційний кур’єр

Соціально-економічне становище Полтавської області за січень–червень 2019 року

НАСЕЛЕННЯ
Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 червня 2019 р. становила 1394940 осіб. Упродовж січня–травня 2019 р. чисельність населення зменшилася на 5499 осіб.
Порівняно із січнем–травнем 2018 р. обсяг природного скорочення збільшився на 355 осіб.
Кількість живонароджених у січні–травні 2019 р. становила 3746 осіб, померлих – 10258 осіб.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ
У січні–травні 2019 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 9299 грн (у січні–травні 2018 р. – 7649 грн).
Індекс реальної заробітної плати у січні–травні 2019 р. порівняно з відповідним періодом 2018 р. становив 111,6%.
Упродовж січня–травня 2019 р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 7,7%, або на 3673,2 тис. грн, і на 1 червня 2019 р. становила 51,2 млн грн.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
У січні–червні 2019 р. призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 183,5 тис. домогосподарств на суму 37,7 млн грн.
Крім того, у січні–червні 2019 р. 4721 домогосподарству було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
У червні 2019 р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 254,6 млн грн, що становило 134,8% нарахованих за цей період сум (за рахунок погашення боргів попередніх періодів), за постачання електричної енергії – відповідно 89,0 млн грн і 77,7%.

СПОЖИВЧІ ЦІНИ
Індекс споживчих цін у січні–червні 2019 р. становив 104,0% (у січні–червні 2018 р. – 104,2%).

ПРОМИСЛОВІСТЬ
У січні–червні 2019 р. порівняно з січнем–червнем 2018 р. індекс промислової продукції становив 101,0%.
Приріст продукції одержано у добувній промисловості і розробленні кар’єрів (5,7%), машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (5,2%), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (2,2%).
Водночас не досягнуто рівня січня–червня 2018 р. у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (індекс промислової продукції становив 97,7%), виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (90,3%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (87,3%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (82,5%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (53,5%).

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
У січні–червні 2019 р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–червнем 2018 р. становив 102,5%, у тому числі в підприємствах – 104,1%, у господарствах населення – 100,4%. Індекс продукції рослинництва становив 173,5%, продукції тваринництва – 99,7%.
На 1 липня 2019 р. підприємствами культури зернові та зернобобові скошено та обмолочено на площі 9,1 тис.га, що в 7,2 разу більше, ніж на початок липня 2018 р., виробництво зерна становило 402,6 тис. ц (у початково оприбуткованій масі), що в 9,8 разу більше, ніж на 1 липня 2018 р., у середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 44,4 ц зерна (на 35,8% більше, ніж на 1 липня 2018 р.).
У січні–червні 2019 р. реалізовано на забій 45,9 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 3,8% більше порівняно з січнем–червнем 2018 р., вироблено 373,4 тис.т молока (на 2,5% менше) та 428,9 млн шт. яєць (на 6,4% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 33,6%, 44,6% та 28,7%.
За розрахунками, на 1 липня 2019 р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 251,2 тис. голів (на 5,0% менше, ніж на 1 липня 2018 р.), у тому числі корів – 120,2 тис. (на 4,4% менше); свиней – 343,5 тис. (на 0,6% менше), овець та кіз – 73,3 тис. (на 2,1% більше), птиці свійської – 7277,4 тис. голів (на 4,2% більше). У господарствах населення утримувалось 45,5% загальної кількості великої рогатої худоби, у тому числі корів – 50,9%; свиней – 29,7%, овець та кіз – 88,8%, птиці свійської – 63,9%.

БУДІВНИЦТВО
У січні–червні 2019 р. підприємствами області вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму 3208,7 млн грн. Індекс будівельної продукції у січні–червні 2019 р. порівняно з січнем–червнем 2018 р. становив 105,7%.

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ
У січні–травні 2019 р. експорт товарів становив 891,2 млн дол. США, імпорт – 523,4 млн дол. Порівняно із січнем–травнем 2018 р. експорт збільшився на 15,1% (на 117,2 млн дол.), імпорт зменшився на 2,2% (на 11,9 млн дол.). Позитивне сальдо становило 367,8 млн дол. (у січні–травні 2018 р. також позитивне – 238,7 млн дол.).

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ
Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–червні 2019 р. становив 15520,3 млн грн, що у порівнянних цінах на 2,7% більше від обсягу січня–червня 2018 р. У червні п.р. порівняно з червнем 2018 р. оборот збільшився на 4,1%.

ТРАНСПОРТ
У січні–червні 2019 р. вантажооборот підприємств транспорту становив 3640,1 млн ткм, або 114,2% від обсягу січня–червня 2018 р. Підприємствами транспорту перевезено 15,5 млн т вантажів, що становить 127,4% від обсягу січня–червня 2018 р.
У січні–червні 2019 р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 1392,7 млн пас. км, послугами пасажирського транспорту скористалися 61,8 млн пасажирів, що становить відповідно 110,0% та 125,8% від обсягу січня–червня 2018 р.

Головне управління статистики у Полтавській області
(повна версія – на сайті www.pl.ukrstat.gov.ua).

Поділися:

Добавить комментарий