Соціально-економічне становище Полтавської області за січень–квітень 2020 року

Соціально-економічне становище Полтавської області за січень–квітень 2020 року

НАСЕЛЕННЯ
Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 квітня 2020 р. становила 1383523 особи. Упродовж січня–березня 2020 р. чисельність населення зменшилася на 3455 осіб.
Порівняно із січнем–березнем 2019 р. обсяг природного скорочення зменшився на 129 осіб.
Кількість живонароджених у січні–березні 2020 р. становила 2030 осіб, померлих – 5868 осіб.
ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ
У січні–квітні 2020 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 10193 грн (у січні–квітні 2019 р. – 9205 грн).
Індекс реальної заробітної плати у січні–квітні 2020 р. порівняно з відповідним періодом 2019 р. становив 107,8%.
Упродовж січня–квітня 2020 р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 30,4%, або на 15600,1 тис. грн, і на 1 травня 2020 р. становила 67,0 млн грн.
СПОЖИВЧІ ЦІНИ
Індекс споживчих цін у січні–квітні 2020 р. становив 101,6% (у січні–квітні 2019 р. – 104,0%).
ПРОМИСЛОВІСТЬ
У січні–квітні 2020 р. порівняно із січнем–квітнем 2019 р. індекс промислової продукції становив 100,2%.
Приріст продукції одержано у добувній промисловості і розробленні кар’єрів (2,0%).
Водночас не досягнуто рівня січня–квітня 2019 р. у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (індекс промислової продукції становив 99,4%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (94,7%), постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (88,5%), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (86,0%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (84,5%), виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (83,0%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (81,9%), машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (67,9%).
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
У січні–квітні 2020 р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно із січнем–квітнем 2019 р. становив 94,0%, у тому числі в підприємствах – 90,8%, у господарствах населення – 98,4%.
У січні–квітні 2020 р. реалізовано на забій 29,6 тис. т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 9,2% менше порівняно з січнем–квітнем 2019 р., вироблено 221,5 тис.т молока (на 4,2% менше) та 260,7 млн шт. яєць (на 7,7% менше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 40,9%, 40,5% та 32,0%.
За розрахунками, на 1 травня 2020 р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 225,2 тис. голів (на 9,7% менше, ніж на 1 травня 2019 р.), у тому числі корів – 113,7 тис. (на 6,7% менше); свиней – 282,5 тис. (на 11,7% менше), овець та кіз – 67,8 тис. (на 4,8% менше), птиці свійської – 5067,6 тис. голів (на 6,3% менше). У господарствах населення утримувалось 45,9% загальної кількості великої рогатої худоби, у тому числі корів – 51,6%; свиней – 29,8%, овець та кіз – 88,5%, птиці свійської – 55,3%.
БУДІВНИЦТВО
У січні–квітні 2020 р. підприємствами області вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму 2025,1 млн грн. Індекс будівельної продукції в січні–квітні 2020 р. порівняно із січнем–квітнем 2019 р. становив 95,8%.
У січні–березні 2020 р. в області прийнято в експлуатацію 38,6 тис. м2 загальної площі житлових будівель, з яких 11,8 тис. м2 (або 30,7% загального обсягу житла) відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію об’єктів, збудованих без дозвільного документа на виконання будівельних робіт, затвердженого наказом Мінрегіону від 03.07.2018 № 158.
Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла у січні–березні 2020 р. порівняно із січнем–березнем 2019 р. зменшилась на 27,2%.
КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ
За січень–березень 2020 р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 4170,4 млн грн капітальних інвестицій, що на 4,0% менше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року.
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
У січні–березні 2020 р. експорт товарів становив 591,7 млн дол. США, імпорт – 304,1 млн дол. Порівняно із січнем–березнем 2019 р. експорт збільшився на 15,0% (на 77,4 млн дол.), імпорт – на 8,3% (на 23,3 млн дол.). Позитивне сальдо склало 287,6 млн дол. (у січні–березні 2019 р. також позитивне – 233,5 млн дол.).
У І кварталі 2020 р. експорт послуг становив 11,1 млн дол. США, імпорт – 23,7 млн дол. Порівняно із І кварталом 2019 р. експорт зменшився на 24,9% (на 3,7 млн дол.), імпорт – відповідно на 15,3% (на 4,3 млн дол.). Негативне сальдо становило 12,6 млн дол. (у І кварталі 2019 р. також негативне –
13,2 млн дол.).
РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ
Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–квітні 2020 р. становив 10807,5 млн грн, що у порівнянних цінах на 4,5% більше від обсягу січня–квітня 2019 р. У квітні п.р. порівняно з квітнем 2019 р. оборот зменшився на 18,4%.
ТРАНСПОРТ
У січні–квітні 2020 р. вантажообіг підприємств транспорту становив 2360,6 млн ткм, або 96,6% від обсягу січня–квітня 2019 р. Підприємствами транспорту перевезено 10,3 млн т вантажів, що становить 100,8% від обсягу січня–квітня 2019 р.
У січні–квітні 2020 р. пасажирообіг підприємств транспорту становив 501,3 млн пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 28,0 млн пасажирів, що становить відповідно 56,1% та 68,2% від обсягу січня-квітня 2019 р.

Головне управління статистики у Полтавській області
(повна версія – на сайті www.pl.ukrstat.gov.ua).

Поділися:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Добавить комментарий