Інформаційний кур’єр

Соціально-економічне становище Полтавської області за січень–квітень 2021 року

НАСЕЛЕННЯ
Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 квітня 2021 р. становила 1367328 осіб. Упродовж січня–березня 2021 р. чисельність населення зменшилася на 4201 особу.
Порівняно із січнем–березнем 2020 р. обсяг природного скорочення збільшився на 728 осіб.
Кількість живонароджених у січні–березні 2021 р. становила 1967 осіб, померлих – 6533 особи.
ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ
У січні–квітні 2021 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 11971 грн (у січні–квітні 2020 р. – 10193 грн).
Індекс реальної заробітної плати у січні–квітні 2021 р. порівняно з відповідним періодом 2020 р. становив 109,9%.
Упродовж січня–квітня 2021 р. сума заборгованості з виплати заробітної плати (по юридичних особах, активних на початок року, із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) збільшилася на 12,1%, або на 11808,7 тис. грн, і на 1 травня 2021р. становила 109,2 млн грн.
СПОЖИВЧІ ЦІНИ
Індекс споживчих цін у січні–квітні 2021 р. становив 104,9% (у січні–квітні 2020 р. – 101,6%).
ПРОМИСЛОВІСТЬ
У січні–квітні 2021 р. порівняно із січнем–квітнем 2020 р. індекс промислової продукції становив 97,7%.
Не досягнуто рівня січня–квітня 2020 р. у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (індекс промислової продукції становив 99,4%), добувній промисловості і розробленні кар’єрів (99,1%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (94,9%), виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (94,5%), постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (92,6%), машинобудуванні (87,8%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (85,9%).
Водночас приріст продукції одержано у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (22,9%), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (14,2%).
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
У січні–квітні 2021 р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно із січнем–квітнем 2020 р. становив 97,5%, у тому числі в підприємствах – 103,5%, у господарствах населення – 89,9%.
У січні–квітні 2021 р. реалізовано на забій 29,9 тис. т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 1,0% більше порівняно з січнем–квітнем 2020 р., вироблено 210,2 тис.т молока (на 5,1% менше) та 213,1 млн шт. яєць (на 18,3% менше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 33,8%, 37,8% та 39,4%.
За розрахунками, на 1 травня 2021 р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 213,4 тис. голів (на 5,2% менше, ніж на 1 травня 2020 р.), у тому числі корів – 106,9 тис. (на 6,0% менше); свиней – 359,4 тис. (на 27,2% більше), овець та кіз – 64,8 тис. (на 4,4% менше), птиці свійської – 4315,2 тис. голів (на 14,8% менше). У господарствах населення утримувалось 43,3% загальної кількості великої рогатої худоби, у тому числі корів – 49,1%; свиней – 18,5%, овець та кіз – 87,0%, птиці свійської – 64,5%.
БУДІВНИЦТВО
У січні–квітні 2021 р. підприємствами області вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму 2247,2 млн грн. Індекс будівельної продукції у січні–квітні 2021 р. порівняно із січнем–квітнем 2020 р. становив 94,8%.
У січні–березні 2021 р. в області прийнято в експлуатацію 41,4 тис. м2 загальної площі житлових будівель, що на 7,1% більше, ніж у січні–березні 2020 р.
ТРАНСПОРТ
У січні–квітні 2021 р. вантажообіг підприємств транспорту становив 2274,1 млн ткм, або 96,3% від обсягу січня–квітня 2020 р. Підприємствами транспорту перевезено 9,5 млн т вантажів, що становить 92,3% від обсягу січня–квітня 2020 р.
У січні–квітні 2021 р. пасажирообіг підприємств транспорту становив 448,7 млн пас. км, послугами пасажирського транспорту скористалися 20,7 млн пасажирів, що становить відповідно 89,5% та 73,6% від обсягу січня–квітня 2020 р.
РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ
Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–квітні 2021 р. становив 13227,1 млн грн, що у порівнянних цінах на 9,9% більше від обсягу січня–квітня 2020 р. У квітні п.р. порівняно з квітнем 2020 р. оборот збільшився на 32,2%.
ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ
ТОВАРАМИ ТА ПОСЛУГАМИ
У січні–березні 2021р. експорт товарів становив 780,1 млн дол. США, імпорт – 314,3 млн дол. Порівняно із січнем–березнем 2020 р. експорт збільшився на 31,9% (на 188,8 млн дол.), імпорт – на 0,5% (на 1,6 млн дол.). Позитивне сальдо склало 465,8 млн дол. (у січні–березні 2020 р. також позитивне – 278,7 млн дол.).
У І кварталі 2021 р. експорт послуг становив 11,0 млн дол. США, імпорт – 18,9 млн дол. Порівняно із І кварталом 2020 р. експорт зменшився на 1,1% (на 0,1 млн дол.), імпорт – на 20,3% (на 4,8 млн дол.). Негативне сальдо становило 7,9 млн дол. (у
І кварталі 2020 р. також негативне – 12,6 млн дол.).
КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ
За січень–березень 2021 р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 4081,5 млн грн капітальних інвестицій, що на 9,6% менше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2020 р.

Головне управління статистики у Полтавській області
(повна версія – на вебсайті www.pl.ukrstat.gov.ua).

Поділися:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Добавить комментарий