Соціально-економічне становище Полтавської області за січень–листопад 2018 року

населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 листопада 2018р. становила 1402849 осіб. Упродовж січня–жовтня 2018р. чисельність населення зменшилася на 10980 осіб.

Порівняно із січнем–жовтнем 2017р. обсяг природного скорочення збільшився на 805 осіб.

Кількість живонароджених у січні–жовтні 2018р. становила 8766 осіб, померлих – 19605 осіб.

ринок праці

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець листопада 2018р. становила 15,7 тис. осіб, із них допомогу по безробіттю отримували 80,8%.

Доходи населення

У січні–жовтні 2018р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 8184 грн (у січні–жовтні 2017р. – 6392 грн).

Індекс реальної заробітної плати у січні–жовтні 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 115,7%.

Упродовж січня–жовтня 2018р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 15,9%, або на 6013,1 тис.грн, і на 1 листопада становила 43,9 млн.грн.

соціальний захист

У січні–листопаді 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 417,4 тис. домогосподарств на суму 126,1 млн.грн.

Крім того, у січні–листопаді 2018р. 9063 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

У листопаді 2018р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 330,6 млн.грн, що становило 51,9% нарахованих за цей період сум, за постачання електричної енергії – відповідно 94,3 млн.грн і 83,5%.

Правопорушення

За повідомленням прокуратури Полтавської області, протягом січня–листопада 2018р. обліковано 21632 кримінальних правопорушення. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 29,1% – тяжкі та особливо тяжкі.

споживчі ціни

Індекс споживчих цін у січні–листопаді 2018р. становив 108,4% (у січні–листопаді 2017р. – 112,2%).

Промисловість

У січні–листопаді 2018р. порівняно з січнем–листопадом 2017р. індекс промислової продукції становив 101,5%.

Приріст продукції одержано у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (59,2%), машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (16,8%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (4,8%), постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (3,5%), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (2,5%).

Водночас не досягнуто рівня січня–листопада 2017р. у добувній промисловості і розробленні кар’єрів (індекс промислової продукції становив 99,5%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (97,2%), виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (95,3%).

Сільське господарство

У січні–листопаді 2018р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–листопадом 2017р. становив 120,9%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 126,1%, у господарствах населення – 112,1%. Індекс продукції рослинництва становив 128,4%, продукції тваринництва – 97,3%.

У січні–листопаді 2018р. реалізовано на забій 79,4 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 10,0% менше порівняно з січнем–листопадом 2017р., вироблено 708,7 тис.т молока (на 3,4% менше) та 733,6 млн.шт яєць (на 7,2% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 33,9%, 48,4% та 27,6%.

За розрахунками, на 1 грудня 2018р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 258,0 тис. голів (на 1,9% менше, ніж на 1 грудня 2017р.), у тому числі корів – 122,3 тис. (на 1,1% менше); свиней – 334,7 тис. (на 2,8% менше), овець та кіз – 59,7 тис. (на 0,3% більше), птиці свійської – 5980,3 тис. голів (на 2,1% більше). У господарствах населення утримувалось 44,5% загальної кількості великої рогатої худоби, у тому числі корів – 50,3%; свиней – 31,9%, овець та кіз – 87,3%, птиці свійської – 55,1%.

Будівництво

У січні–листопаді 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 6128,3 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–листопаді 2018р. порівняно з січнем–листопадом 2017р. становив 98,5%.

ЗОВНІШНя торгівля товарами

У січні–жовтні 2018р. експорт товарів становив 1540,7 млн.дол. США, імпорт – 1085,6 млн.дол. Порівняно з січнем–жовтнем 2017р. експорт збільшився на 2,1% (на 31,0 млн.дол.), імпорт – на 15,1% (на 142,1 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 455,1 млн.дол. (у січні–жовтні 2017р. також позитивне – 566,2 млн.дол.).

роздрібна торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–листопаді 2018р. становив 27631,3 млн.грн, що у порівнянних цінах на 12,4% більше від обсягу січня–листопада 2017р. У листопаді 2018р. порівняно з листопадом 2017р. оборот зріс на 11,6%.

Транспорт

У січні–листопаді 2018р. вантажооборот підприємств транспорту становив 6133,9 млн.ткм, або 95,6% від обсягу січня–листопада 2017р. Підприємствами транспорту перевезено 23,1 млн.т вантажів, що становить 97,3% від обсягу січня–листопада 2017р. У січні–листопаді 2018р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 2406,7 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 96,5 млн. пасажирів, що становить відповідно 103,1% та 104,9% від обсягу січня–листопада 2017р.

Головне управління статистики у Полтавській області

(повна версія на сайті www.pl.ukrstat.gov.ua)

 

Поділися:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Добавить комментарий