Інформаційний кур’єр

Соціально-економічне становище Полтавської області за січень–лютий 2020 року

НАСЕЛЕННЯ
Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 лютого 2020 р. становила 1385967 осіб. Упродовж січня 2020 р. чисельність населення зменшилася на 1011 осіб.
Порівняно із січнем 2019 р. обсяг природного скорочення зменшився на 376 осіб.
Кількість живонароджених у січні 2020 р. становила 816 осіб, померлих – 2056 осіб.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ
У січні 2020 р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 10017 грн (у січні 2019 р. – 8815 грн).
Індекс реальної заробітної плати у січні 2020 р. порівняно з січнем 2019 р. становив 109,5%.
Упродовж січня 2020 р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 7,2%, або на 3712,7 тис. грн, і на 1 лютого 2020 р. становила 55,1 млн грн.

СПОЖИВЧІ ЦІНИ
Індекс споживчих цін у січні–лютому 2020 р. становив 99,8% (у січні–лютому 2019 р. – 101,5%).

ПРОМИСЛОВІСТЬ
У січні–лютому 2020 р. порівняно із січнем–лютим 2019 р. індекс промислової продукції становив 101,6%.
Приріст продукції одержано у добувній промисловості і розробленні кар’єрів (3,4%), виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (2,8%).
Водночас не досягнуто рівня січня–лютого 2019 р. у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (індекс промислової продукції становив 99,5%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (96,8%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (94,8%), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (90,8%), постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (84,3%), виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (82,6%), машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (63,7%).

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
У січні–лютому 2020 р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно із січнем–лютим 2019 р. становив 94,6%, у тому числі в підприємствах – 90,4%, у господарствах населення – 100,1%.
У січні–лютому 2020 р. реалізовано на забій 15,6 тис. т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 4,9% менше порівняно з січнем–лютим 2019 р., вироблено 104,0 тис. т молока (на 1,6% менше) та 128,9 млн шт яєць (на 4,7% менше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 43,6%, 37,5% та 29,6%.
За розрахунками, на 1 березня 2020 р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 215,3 тис. голів (на 9,2% менше, ніж на 1 березня 2019 р.), у тому числі корів – 113,9 тис. (на 6,2% менше); свиней – 274,3 тис. (на 12,4% менше), овець та кіз – 48,9 тис. (на 2,8% менше), птиці свійської – 4887,4 тис. голів (на 7,2% менше). У господарствах населення утримувалось 42,7% загальної кількості великої рогатої худоби, у тому числі корів – 51,5%; свиней – 28,7%, овець та кіз – 84,7%, птиці свійської – 54,9%.

БУДІВНИЦТВО
У січні–лютому 2020 р. підприємствами області вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму 869,3 млн грн. Індекс будівельної продукції у січні–лютому 2020 р. порівняно з січнем-лютим 2019 р. становив 88,2%.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
У січні 2020 р. експорт товарів становив 187,2 млн дол. США, імпорт – 95,2 млн дол. Порівняно із січнем 2019 р. експорт збільшився на 9,2% (на 15,8 млн дол.), імпорт – на 3,5% (на 3,2 млн дол.). Позитивне сальдо становило 92,0 млн дол. (у січні 2019 р. також позитивне – 79,4 млн дол.).
Обсяг залучених з початку інвестування прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 31 грудня 2019 р. становив 1166,0 млн дол. США та в розрахунку на одну особу населення склав 841,3 дол.

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ
Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–лютому 2020 р. становив 5575,0 млн грн, що у порівнянних цінах на 14,8% більше від обсягу січня–лютого 2019 р. У лютому п.р. порівняно з лютим 2019 р. оборот збільшився на 15,3%.

ТРАНСПОРТ
У січні–лютому 2020 р. вантажообіг підприємств транспорту становив 1123,6 млн ткм, або 101,8% від обсягу січня–лютого 2019 р. Підприємствами транспорту перевезено 4,9 млн т вантажів, що становить 101,9% від обсягу січня–лютого 2019 р.
У січні–лютому 2020 р. пасажирообіг підприємств транспорту становив 394,0 млн пас. км, послугами пасажирського транспорту скористалися 19,7 млн пасажирів, що становить відповідно 92,3% та 98,2% від обсягу січня–лютого 2019 р.

Головне управління статистики у Полтавській області
(повна версія на сайті www.pl.ukrstat.gov.ua).

Поділися:

Добавить комментарий