Інформаційний кур’єр

Соціально-економічне становище Полтавської області за січень–серпень 2019 року

Населення
Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 серпня 2019р. становила 1393427 осіб. Упродовж січня–липня 2019р. чисельність населення зменшилася на 7012 осіб. Порівняно із січнем–липнем 2018р. обсяг природного скорочення збільшився на 548 осіб. Кількість живонароджених у січні–липні 2019р. становила 5341 особу, померлих – 13820 осіб.

Доходи населення

У січні–липні 2019р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 9541 грн (у січні–липні 2018р. – 7922 грн). Індекс реальної заробітної плати у січні–липні 2019р. порівняно з відповідним періодом 2018р. становив 110,4%. Упродовж січня–липня 2019р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 5,0%, або на 2364,1 тис.грн, і на 1 серпня 2019р. становила 49,9 млн.грн.

Соціальний захист

У січні–серпні 2019р. призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 194,5 тис. домогосподарств на суму 38,7 млн.грн. Крім того, у січні–серпні 2019р. 5472 домогосподарствам було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. У серпні 2019р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 220,7 млн.грн, що становило 137,6% нарахованих за цей період сум (за рахунок погашення боргів попередніх періодів), за постачання електричної енергії – відповідно 89,2 млн.грн і 77,6%.

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін у січні–серпні 2019р. становив 102,9% (у січні–серпні 2018р. – 103,1%).

Промисловість

У січні–серпні 2019р. порівняно із січнем–серпнем 2018р. індекс промислової продукції становив 100,4%. Приріст продукції одержано у добувній промисловості і розробленні кар’єрів (4,5%), машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (2,1%). Водночас не досягнуто рівня січня–серпня 2018р. у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (індекс промислової продукції становив 99,9%), постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (98,0%), виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (90,6%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (87,4%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (84,6%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (72,0%).

Сільське господарство

У січні–серпні 2019р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–серпнем 2018р. становив 103,0%, у тому числі в підприємствах – 107,6%, у господарствах населення – 99,1%. Індекс продукції рослинництва становив 104,3%, продукції тваринництва – 100,8%. На 1 вересня 2019р. культури зернові та зернобобові скошено та обмолочено на площі 349,9 тис.га, що на 3,9% менше, ніж на початок вересня 2018р., виробництво зерна становило 15229,9 тис.ц (у початково оприбуткованій масі), що на 5,3% більше, ніж на 1 вересня 2018р., у середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 43,5 ц зерна (на 9,6% більше, ніж на 1 вересня 2018р.). У січні–серпні 2019р. реалізовано на забій 61,3 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 9,3% більше порівняно з січнем–серпнем 2018р., вироблено 517,1 тис.т молока (на 1,9% менше) та 558,1 млн.шт яєць (на 3,4% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 29,7%, 46,8% та 29,3%. За розрахунками, на 1 вересня 2019р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 249,6 тис. голів (на 6,2% менше, ніж на 1 вересня 2018р.), у тому числі корів – 118,5 тис. (на 5,0% менше); свиней – 321,1 тис. (на 5,6% менше), овець та кіз – 70,0 тис. (на 3,6% більше), птиці свійської – 6980,8 тис. голів (на 0,02% менше). У господарствах населення утримувалось 46,8% загальної кількості великої рогатої худоби, у тому числі корів – 51,8%; свиней – 31,0%, овець та кіз – 88,9%, птиці свійської – 65,4%.

Будівництво

У січні–серпні 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму 4515,6 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–серпні 2019р. порівняно із січнем–серпнем 2018р. становив 102,8%.

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

У січні–липні 2019р. експорт товарів становив 1251,6 млн.дол. США, імпорт – 764,1 млн.дол. Порівняно із січнем–липнем 2018р. експорт збільшився на 17,8% (на 189,1 млн.дол.), імпорт – на 2,8% (на 20,5 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 487,5 млн.дол. (у січні–липні 2018р. також позитивне – 318,9 млн.дол.).

Роздрібна торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–серпні 2019р. становив 21475,9 млн.грн, що у порівнянних цінах на 2,8% більше від обсягу січня–серпня 2018р. У серпні п.р. порівняно з серпнем 2018р. оборот зменшився на 1,0%.

Транспорт

У січні–серпні 2019р. вантажооборот підприємств транспорту становив 4856,8 млн.ткм, або 113,7% від обсягу січня–серпня 2018р. Підприємствами транспорту перевезено 20,0 млн.т вантажів, що становить 123,3% від обсягу січня–серпня 2018р. У січні–серпні 2019р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 1876,5 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 81,7 млн. пасажирів, що становить відповідно 110,4% та 125,3% від обсягу січня–серпня 2018р.

Головне управління статистики у Полтавській області

(повна версія на сайті www.pl.ukrstat.gov.ua)

Поділися:

Добавить комментарий