Інформаційний кур’єр

Соціально-економічне становище Полтавської області за січень–серпень 2020 року

Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 серпня 2020р. становила 1379213 осіб. Упродовж січня–липня 2020р. чисельність населення зменшилася на 7765 осіб.

Порівняно із січнем–липнем 2019р. обсяг природного скорочення зменшився на 56 осіб.

Кількість живонароджених у січні–липні 2020р. становила 4910 осіб, померлих – 13333 особи.

 

Доходи населення

У січні–серпні 2020р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 10427 грн (у січні–серпні 2019р. – 9575 грн).

Індекс реальної заробітної плати у січні–серпні 2020р. порівняно з відповідним періодом 2019р. становив 106,7%.

Упродовж січня–серпня 2020р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася в 1,7 раза, або на 33544,2 тис.грн, і на 1 вересня 2020р. становила 84,9 млн.грн.

 

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін у січні–серпні 2020р. становив 100,5% (у січні–серпні 2019р. – 102,9%).

 

Промисловість

У січні–серпні 2020р. порівняно із січнем–серпнем 2019р. індекс промислової продукції становив 100,0%.

Приріст продукції одержано у добувній промисловості і розробленні кар’єрів (2,1%).

Водночас не досягнуто рівня січня–серпня 2019р. у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (індекс промислової продукції становив 96,1%), виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (94,9%), постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (94,8%), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (87,5%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (87,3%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (83,3%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (79,0%), машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (64,9%).

 

Сільське господарство

У січні–серпні 2020р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно із січнем–серпнем 2019р. становив 88,1%, у тому числі в підприємствах – 78,7%, у господарствах населення – 99,2%. Індекс продукції рослинництва становив 85,6%, продукції тваринництва – 93,5%.

На 1 вересня 2020р. культури зернові та зернобобові скошено та обмолочено на площі 332,7 тис.га, що на 4,9% менше, ніж на початок вересня 2019р., виробництво зерна становило 1414,2 тис.т (у початково оприбуткованій масі), що на 7,1% менше, ніж на 1 вересня 2019р., у середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 42,5 ц зерна (на 2,3% менше, ніж на 1 вересня 2019р.).

У січні–серпні 2020р. реалізовано на забій 51,9 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 15,3% менше порівняно з січнем–серпнем 2019р., вироблено 502,1 тис.т молока (на 2,9% менше) та 478,0 млн.шт яєць (на 14,4% менше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 31,8%, 46,5% та 36,3%.

За розрахунками, на 1 вересня 2020р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 225,6 тис. голів (на 9,6% менше, ніж на 1 вересня 2019р.), у тому числі корів – 113,2 тис. (на 4,5% менше); свиней – 322,4 тис. (на 0,4% більше), овець та кіз – 64,6 тис. (на 7,7% менше), птиці свійської – 6419,8 тис. голів (на 8,0% менше). У господарствах населення утримувалось 45,7% загальної кількості великої рогатої худоби, у тому числі корів – 51,5%; свиней – 28,8%, овець та кіз – 88,7%, птиці свійської – 72,6%.

 

Будівництво

У січні–серпні 2020р. підприємствами області вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму 4543,0 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні–серпні 2020р. порівняно із січнем–серпнем 2019р. становив 98,5%.

 

Зовнышня торгівля товарами

У січні–липні 2020р. експорт товарів становив 1271,0 млн.дол. США, імпорт – 692,9 млн.дол. Порівняно із січнем–липнем 2019р. експорт зменшився на 3,3% (на 43,7 млн.дол.), імпорт – на 8,4% (на 63,5 млн.дол.). Позитивне сальдо склало 578,1 млн.дол. (у січні–липні 2019р. також позитивне – 558,3 млн.дол.).

 

Роздрібна торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–серпні 2020р. становив 23772,3 млн.грн, що у порівнянних цінах на 8,4% більше від обсягу січня–серпня 2019р. У серпні п.р. порівняно з серпнем 2019р. оборот зріс на 11,5%.

 

Транспорт

У січні–серпні 2020р. вантажообіг підприємств транспорту становив 4777,3 млн.ткм, або 98,4% від обсягу січня–серпня 2019р. Підприємствами транспорту перевезено 20,7 млн.т вантажів, що становить 103,7% від обсягу січня–серпня 2019р.

У січні–серпні 2020р. пасажирообіг підприємств транспорту становив 872,5 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 46,3 млн пасажирів, що становить відповідно 46,5% та 56,3% від обсягу січня–серпня 2019р.

 

 

 

Головне управління статистики у Полтавській області

(повна версія на вебсайті www.pl.ukrstat.gov.ua)

Поділися:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Добавить комментарий