Інформаційний кур’єр

Соціально-економічне становище Полтавської області за січень–травень 2021 року

Населення
Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 травня 2021 р. становила 1365518 осіб. Упродовж січня–квітня 2021 р. чисельність населення зменшилася на 6011 осіб.
Порівняно із січнем–квітнем 2020 р. обсяг природного скорочення збільшився на 1472 особи.
Кількість живонароджених у січні–квітні 2021 р. становила 2602 особи, померлих – 9066 осіб.
Доходи населення
У січні–травні 2021р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 12093 грн (у січні–травні 2020 р. – 10176 грн).
Індекс реальної заробітної плати у січні–травні 2021 р. порівняно з відповідним періодом 2020 р. становив 110,7%.
Упродовж січня–травня 2021 р. сума заборгованості з виплати заробітної плати (по юридичних особах, активних на початок року, із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) збільшилася на 14,8%, або на 14383,5 тис.грн, і на 1 червня 2021 р. становила 111,8 млн грн.
Споживчі ціни
Індекс споживчих цін у січні–травні 2021р. становив 106,1% (у січні–травні 2020 р. – 100,8%).
Промисловість
У січні–травні 2021 р. порівняно із січнем–травнем 2020 р. індекс промислової продукції становив 98,4%.
Не досягнуто рівня січня–травня 2020 р. у добувній промисловості і розробленні кар’єрів (індекс промислової продукції становив 99,9%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (97,1%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (96,2%), виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (94,0%), машинобудуванні (92,7%), постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (90,3%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (86,3%).
Водночас приріст продукції одержано у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (37,9%), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (11,9%).
Сільське господарство
У січні–травні 2021 р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно із січнем–травнем 2020 р. становив 98,0%, у тому числі в підприємствах – 104,9%, у господарствах населення – 89,2%.
У січні–травні 2021 р. реалізовано на забій 36,1 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 2,8% більше порівняно з січнем–травнем 2020 р., вироблено 274,8 тис.т молока (на 6,0% менше) та 267,7 млн шт. яєць (на 15,4% менше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 30,2%, 39,9% та 40,0%.
За розрахунками, на 1 червня 2021 р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 214,7 тис. голів (на 5,3% менше, ніж на 1 червня 2020 р.), у тому числі корів – 107,0 тис. (на 6,1% менше); свиней – 372,2 тис. (на 23,8% більше), овець та кіз – 67,0 тис. (на 4,4% менше), птиці свійської – 5652,4 тис. голів (на 1,6% менше). У господарствах населення утримувалось 43,6% загальної кількості великої рогатої худоби, у тому числі корів – 49,1%; свиней – 19,2%, овець та кіз – 87,5%, птиці свійської – 71,0%.
Будівництво
У січні–травні 2021 р. підприємствами області вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму 2833,5 млн грн. Індекс будівельної продукції у січні–травні 2021 р. порівняно із січнем–травнем 2020 р. становив 91,5%.
Транспорт
У січні–травні 2021 р. вантажообіг підприємств транспорту становив 2920,6 млн ткм, або 98,9% від обсягу січня–травня 2020 р. Підприємствами транспорту перевезено 12,4 млн т вантажів, що становить 94,9% від обсягу січня–травня 2020 р.
У січні–травні 2021 р. пасажирообіг підприємств транспорту становив 560,7 млн пас. км, послугами пасажирського транспорту скористалися 25,6 млн пасажирів, що становить відповідно 107,1% та 84,3% від обсягу січня–травня 2020 р.
Роздрібна торгівля
Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–травні 2021 р. становив 17175,4 млн грн, що у порівнянних цінах на 14,1% більше від обсягу січня–травня 2020 р. У травні п.р. порівняно з травнем 2020 р. оборот збільшився на 25,9%.
Зовнішня торгівля товарами
У січні–квітні 2021 р. експорт товарів становив 1013,1 млн дол. США, імпорт – 419,3 млн дол. Порівняно із січнем–квітнем 2020 р. експорт збільшився на 26,9% (на 214,5 млн дол.), імпорт зменшився на 0,3% (на 1,3 млн дол.). Позитивне сальдо склало 593,8 млн дол. (у січні–квітні 2020 р. також позитивне – 378,0 млн дол.).

Головне управління статистики у Полтавській області (повна версія – на веб-сайті www.pl.ukrstat.gov.ua).

Поділися:

Добавить комментарий