Стратегічні партнерства, альянси знань, розвиток потенціалу вищої школи

Стратегічні партнерства, альянси знань, розвиток потенціалу вищої школи

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка оновив освітні програми з підготовки вчителів іноземних мов і перекладачів як учасник міжнародної програми ERASMUS+

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка бере участь у міжнародному проєкті Erasmus+. Мета проєкту полягає в розвитку мультилінгвальної освіти в Україні шляхом упровадження предметно-інтегрованого мовного навчання (методика CLIL), інтернаціоналізації освіти та європейської інтеграції України. У сучасному освітньому, науковому, інформаційному просторі знання застарівають кожні 5 років, особливо це стосується обміну знань й умінь у світовій спільноті, коли іншомовний зміст формує нові тенденції в професійній сфері.

Сучасна освіта зорієнтована на те, щоб студент оволодів необхідним спектром компетентностей, які дозволять йому бути конкурентоспроможним на вітчизняній і міжнародній аренах. Нині оновлення освітніх програм для вчителів іноземних мов є предметом особливої уваги в європейських країнах. Для вступників 2020 року в полтавському педагогічному виші сучасний освітній контент створюють освітяни та науковці з 3 європейських закладів вищої освіти й 8 провідних українських вишів. Фахівці з України, Німеччини, Естонії, Великої Британії працюють над оновленням сучасної освітньої програми з підготовки вчителів іноземних мов і перекладачів.
У 2019 році Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка отримав можливість переходу на рівень КА2 «Проєкти співпраці: стратегічні партнерства, альянси знань, розвиток потенціалу вищої освіти» в межах міжнародної програми Erasmus+. Кафедра англійської та німецької філології (завідувачка кафедри – кандидат філологічних наук, доцент Марина Зуєнко), кафедра світової літератури (завідувачка кафедри – доктор філологічних наук, професор Ольга Ніколенко), кафедра романо-германської філології (завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, доцент Богдан Стороха) ПНПУ імені В. Г. Короленка беруть участь у реалізації проєкту «Розвиток потенціалу підготовки учителів іноземної мови як шлях до впровадження багатомовної освіти та європейської інтеграції України» (Referencenumber: 610427-EE-2019-EPPKA2-CBHE-JP) у 2019–2022 рр.
Факультет філології та журналістики ПНПУ імені В. Г. Короленка (декан – кандидат педагогічних наук, доцент Оксана Кирильчук) має багаторічні традиції у підготовці філологів, вчителів іноземних мов та зарубіжної літератури. Освітня програма з підготовки вчителя англійської мови та літератури, а також освітня програма з підготовки філолога, перекладача були укладені відповідно до рекомендацій європейських університетів-партнерів, які мають великий досвід у підготовці як вчителів іноземних мов, так і філологів, перекладачів. Освітні модулі із теорії і практики засвоєння іноземної мови були скореговані за навчальними планами Тартуського університету (Естонія). Корисним є досвід естонського університету в галузі сучасної освіти, що дозволив вийти Естонії на перше місце в Європі за результатами PISA2018.
Гейделберзький педагогічний університет (Німеччина) й Астонський університет (Велика Британія) надають методичну допомогу викладачам університету із засвоєння сучасних методик предметно-інтегрованого мовного навчання (методика CLIL, методика ІСL).
Партнери проєкту – Запорізький національний університет, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» у м. Бахмут, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. Викладачі Астонського університету Елізабет Віландер і С’юзан Гартон, ректор Гейделберзького університету Ганс Вернер Гунеке, викладачі Гейделберзького університету Стефані Вітцігам, Леоні Екзарокс є експертами з інтернаціоналізації освіти та впровадження методики CLIL у межах виконання роботи над проєктом.
Під час реалізації проєкту будуть розроблені й впроваджені у вищих навчальних закладах 8 нових дисциплін, оновлено 13 дисциплін і модернізовано освітні програми з предметної спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)).
З освітніми продуктами щодо впровадження методики CLIL в освітній діяльності можна ознайомитись на сайті Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка й на веб-сторінці Науково-методичного центру якості вивчення англійської мови та світової літератури ПНПУ. Для досягнення належної результативності проєкту планується залучення низки вітчизняних та європейських фахівців, теоретиків, практиків, студентства та громадськості.
Шановні абітурієнти, колектив факультету філології та журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка запрошує вас на навчання за предметними спеціальностями 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)), 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька)), а також за спеціальністю 035 Філологія спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська уже з 2020 року за оновленими освітніми програмами й пропонує широкий спектр академічних можливостей у межах міжнародної програми Erasmus+.

Колектив факультету філології та журналістики ПНПУ імені В. Г. Короленка.

Поділися:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Добавить комментарий