Традиційні цінності потребують захисту

Традиційні цінності потребують захисту

Якщо не захищати традиційні сімейні цінності, сім’я може зникнути. І загроз цьому багато. Одна з них – негативний вплив на суспільну мораль українського народу через заохочення одностатевих відносин, нівелювання ролі і значення шлюбу, батьківства, материнства.
Нині в Україні розпадаються дві третини сімей. Більшість розлучень припадає на перші роки шлюбу. 60 відсотків дітей виховуються без батька, чверть всіх дітей зростають у проблемних сім’ях.
Про це та інше говорили під час «круглого столу» з тематики кризи інституту сім’ї та шляхів її вирішення. Участь у розмові взяли священики християнських церков і конфесій, представники суспільних інституцій, підрозділів виконавчої влади, які працюють з дітьми та молоддю.
Доповідачами виступили правозахисник, голова громадської організації «Місія Милосердя і Справедливості» Олександр Храпач, доктор філософії Олеся Горгота.
Як наслідок – відбувається падіння моральних цінностей і деградація суспільства, невігластво, корупція, наркоманія, сирітство та інші негативні соціальні явища.
Світова статистика свідчить, що майже 90 відсотків тяжких злочинів вчиняють хлопці, які виховувалися без позитивного чоловічого батьківського впливу. Понад 60 відсотків самогубств відбуваються в сім’ях, де немає батька. У таких родинах переважно живуть діти, які мають відхилення в поведінці й які не змогли закінчити школу.
Все це є свідченням внутрішніх і зовнішніх проблем та загроз національному інституту сім’ї, тому необхідно про це говорити, пропонувати шляхи подолання цієї кризи, зазначалося на зібранні.
Стосовно зовнішніх проблем, Україна має свої відмінності в родинних відносинах і сімейних цінностях.
– Такі сфери українського суспільства є основними, базовими для національно-етнічної, духовної, культурної, історичної та морально-етичної спадщини (національних цінностей) нашого народу, – відзначив Олександр Храпач. – Світове співтовариство в особі ряду міжнародних організацій умовою членства, партнерства, надання допомоги, у тому числі фінансової, висувають вимоги уніфікації регуляторних актів відповідно до їхніх правил і стандартів. Поряд з позитивним боком такої співпраці здійснюється значний негативний вплив на зміну суспільної моралі нашого народу через унормування та подальше заохочення до нехарактерних для України моделей самовираження особистості, одностатевих відносин, іншої девіантної (тобто неприродної, такої, що відхиляється від загальноприйнятих норм. – Авт.) статевої поведінки, а також через нівелювання ролі і значення шлюбу, материнства, батьківства, дитинства.
Учасники зібрання прийняли за основу звернення (декларацію), відкриту для підписання всіма бажаючими зберегти, примножити та захистити національні, традиційні сімейні цінності українського народу, а як наслідок – майбутнє країни. Після доопрацювання документ нададуть для підписання керівникам різних церковних конфесій. Його планується передати державним та іншим інституціям, які займаються проблемами сім’ї.
Звернення, зокрема, пропонує вживати різноманітних заходів з популяризації і утвердження національних сімейних цінностей українського суспільства; визнати і задекларувати, що незмінним предметом самобутності, ідентичності, духовно-культурної спадщини Полтавського регіону та всієї України є духовно здорова сім’я, побудована на віковій біблійній моделі шлюбу як вільній згоді чоловіка і жінки за фізіологічним походженням, які в любові і повазі народжують і виховують дітей.
Крім того, звернення декларує, що природна, традиційна сім’я, основана на шлюбі чоловіка і жінки, є одвічною, незмінною святинею і Божою настановою.

Ганна ЯЛОВЕГІНА.

Добавить комментарий