ТРЕБА ЗНАТИ, або ДАВАЙТЕ ЗНАЙОМИТИСЬ!

ТРЕБА ЗНАТИ, або ДАВАЙТЕ ЗНАЙОМИТИСЬ!

Невдовзі всі ті, хто прагне стати студентом, опиняться перед першим доленосним вибором у своєму житті: ким бути і де здобути обрану професію? Серед них уже чимало вступників, які зробили свій вибір і вирішили стати лікарями, медсестрами, фармацевтами. Саме від них і надходить до Української медичної стоматологічної академії останнім часом чимало запитань щодо особливостей вступної кампанії 2020 року.
Цікавить все: від переліку спеціальностей до формування списків, рекомендованих до зарахування. Це і зрозуміло: у такій надто важливій справі, як вибір професії та вишу, потрібна вичерпна інформація.
Тож, щоб не трапилось марних сподівань, допущених помилок при вступі і, зрештою, здійснилась мрія, відповідальний секретар приймальної комісії Української медичної стоматологічної академії Геннадій БАЛЯ у режимі он-лайн відповів на актуальні запитання майбутніх вступників.

• В умовах нинішньої епідемії коронавірусу якою буде вступна кампанія 2020 року? Чи є якісь її особливості у цьому році?
• Звичайно, вони є. В умовах нинішньої епідемії коронавірусу терміни проведення ЗНО та, відповідно, терміни вступної кампанії залежатимуть від завершення термінів карантину. Зрозуміло, що конкретна інформація буде висвітлена у змінах до правил прийому до вишів у 2020 році, на які ми очікуємо від Міністерства освіти та науки у найближчий час. Актуальна інформація буде викладена на офіційному сайті академії та на її сторінці у Фейсбук.
Наразі вступники подаватимуть сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2017, 2018, 2019 та 2020 роках. Подання до 5 заяв на місця державного замовлення. Мінімальні значення результатів ЗНО із другого та третього конкурсних предметів встановлені не менше 150 балів. Вступ на 2-й курс за ступенем «Магістра» на основі молодшого спеціаліста – тільки на контрактну форму навчання. Формування конкурсного бала із застосуванням сільського та першочергового коефіцієнтів.
• Розкажіть про всі спеціальності, за якими у 2020 році академія здійснюватиме набір студентів.
• Українська медична стоматологічна академія відповідно до ліцензії оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за ступенем «Магістр» на денну форму навчання за такими спеціальностями: «Стоматологія» (термін навчання – 5 років), «Медицина» (термін навчання – 6 років) та «Педіатрія» (термін навчання – 6 років).
Звертаємо увагу на те, що у 2020-му розпочнеться прийом документів від вступників на навчання за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я» (освітній ступінь «Магістр»). Вступники при цьому повинні мати повну вищу економічну освіту, або повну вищу юридичну освіту, або повну вищу фармацевтичну освіту, або повну вищу медичну освіту в галузі знань 22 «Охорона здоров’я», або ступінь бакалавра «Громадське здоров’я». Термін навчання складатиме 2 роки.
Академія також традиційно здійснюватиме прийом на другий курс для здобуття ступеня «Магістра» за спеціальностями 222 «Медицина» та 221 «Стоматологія» (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.
Акцентуємо увагу на необхідності складання у 2020 році ЗНО з української мови та літератури для вступників цієї категорії.
У 2020 році академія відповідно до ліцензії здійснюватиме також прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за ступенем «Бакалавр» за спеціальністю 223 «Медсестринство» (освітні програми «Парамедик» та «Сестринська справа»).
• А за якими спеціальностями у 2020 році буде здійснюватись набір майбутніх студентів до фахового медико-фармацевтичного коледжу академії?
• Прийом на навчання до фахового медико-фармацевтичного коледжу академії на базі 11 класів проводитиметься за спеціальностями:
медсестринство (освітня програма – сестринська справа, термін навчання – 3 роки на базі повної загальної середньої освіти);
стоматологія (освітня програма – стоматологія ортопедична, термін навчання – 2 роки на базі повної загальної середньої освіти);
фармація, промислова фармація (освітня програма – фармація, термін навчання – 2 роки на базі повної загальної середньої освіти – денна форма навчання та 3 роки – заочна форма навчання).
Вступ на основі повної загальної середньої освіти у 2020 році можливий у формі зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів – на власний розсуд вступника у будь-яких комбінаціях. У разі подання результатів ЗНО бал вступника за відповідне вступне випробування підвищується на 25% (коефіцієнт 1,25).
Прийом на навчання на основі базової загальної освіти (9 класів) здійснюватиметься за такими спеціальностями:
медсестринство (освітня програма – сестринська справа, термін навчання – 4 роки, денне навчання);
стоматологія (освітня програма – стоматологія ортопедична, термін навчання – 3 роки, денне навчання);
фармація, промислова фармація (освітня програма – фармація, термін навчання – 3 роки, денна форма навчання).
• Розкажіть, будь ласка, детально про особливості конкурсного відбору серед вступників.
• Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня «Магістр», конкурсний бал обчислюватиметься як сума балів за кожен сертифікат з конкурсних предметів, середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, помножених на відповідні коефіцієнти.
Бюджетна конкурсна пропозиція враховуватиме результати ЗНО з української мови та літератури (перший предмет), біології або хімії (другий предмет) та фізики або математики (третій предмет).
Небюджетні конкурсні пропозиції враховуватимуть результати з української мови та літератури (перший предмет), біології (другий предмет) та хімії, математики або фізики (третій предмет) (на вибір вступника). Не виключені зміни у правилах прийому для цієї категорії вступників.
• Які терміни проведення вступної кампанії у 2020 році?
• Прийом електронних заяв до Української медичної стоматологічної академії від вступників для здобуття освітнього ступеня «Магістр» за спеціальностями «Стоматологія», «Медицина», «Педіатрія» розпочинається з 13 серпня по 22 серпня (з 1 серпня відбудеться реєстрація електронних кабінетів). Рекомендації до зарахування на місця за державним замовленням надаватимуться 27 серпня, на місця за кошти фізичних (юридичних) осіб – 6 вересня.
Прийом заяв для здобуття освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю «Громадське здоров’я» відбудеться з 5 серпня по 22 серпня.
• Як формуються списки тих, хто буде рекомендований до зарахування?
• Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти Державного бюджету (за державним замовленням) за кожною конкурсною пропозицією, отримуються приймальною комісією за даними Єдиної бази, перевіряються на предмет достовірності поданих вступниками відомостей та дотримання передбачених цими Правилами вимог щодо формування списків, затверджуються рішенням приймальної комісії і оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті академії відповідно до строків, визначених у Правилах прийому.
• Прозорість та відкритість при проведенні прийому надзвичайно важливі фактори. Чи будуть вони достатньо забезпечені?
• Однозначно. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам приймальної комісії.
Заклад вищої освіти зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на провадження освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності. Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією та ступенем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюватимуться на веб-сайті академії.
Щиро бажаю всім вступникам успішної дороги до здійснення мрії та здобуття обраної професії! Українська медична стоматологічна академія чекає на гідне поповнення студентської родини!
За актуальною інформацією щодо вступу можна звернутися за адресою: 36011, Україна, Полтава, вул. Шевченка, 23.
Тел. приймальної комісії: (0532) 502566, 56-20-92 (багатоканальний), 56-21-38, 56-21-79, (05322) 20822.
www:umsa.edu.ua

Матеріал до публікації підготувала
Світлана ПОЛЬЩИКОВА,
журналіст.

Поділися:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Добавить комментарий