Інформаційний кур’єр

В Україні створять притулки для осіб, які постраждали від домашнього насильства

Кабінет Міністрів України прийняв постанову “Про затвердження Типового положення про притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі”.
Відповідно до потреб територіальних громад притулки утворюватимуть місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування з урахуванням непропорційного впливу насильства на жінок і чоловіків та можливості здійснення спеціальних тимчасових заходів, спрямованих на усунення юридичної чи фактичної нерівності у можливостях реалізації прав і свобод, встановлених Конституцією і законами України.
Притулок може бути юридичною особою, яка має самостійний баланс, реєстраційні рахунки, або структурним підрозділом іншого закладу соціального чи іншого спрямування (закладу соціального захисту, соціального обслуговування, охорони здоров`я тощо).
Напрями діяльності притулку:
– створення безпечних умов для перебування постраждалих осіб;
– створення соціально-побутових умов для перебування постраждалих осіб у притулку;
– забезпечення захисту прав та інтересів постраждалих осіб;
– надання психологічних послуг постраждалим особам;
– забезпечення у разі потреби госпіталізації постраждалої особи;
– організація надання юридичних послуг.
Право на влаштування до притулку матиме:
– повнолітня постраждала особа, направлена структурним підрозділом місцевої держадміністрації або органу місцевого самоврядування, Національної поліції, центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, мобільною бригадою соціально-психологічної допомоги постраждалим особам;
– постраждала особа, яка не досягла повноліття, але перебуває у зареєстрованому шлюбі;
– дитина у разі її прийняття до притулку разом з матір’ю/батьком або особою, що їх замінює.
До притулку не влаштовують постраждалих осіб:
– у стані алкогольного або наркотичного сп`яніння;
– з ознаками гострих інфекційних та венеричних захворювань;
– у разі наявності психічних захворювань;
– з інфекційними захворюваннями шкіри та волосся, хворих на туберкульоз;
– за інших обставин, що свідчать про безпосередню небезпеку постраждалої особи для інших осіб.
Строк перебування постраждалої особи у притулку не може перевищувати трьох місяців. У разі потреби за результатами виконання плану індивідуальної роботи з постраждалою особою строк її перебування у притулку можуть продовжити до шести місяців.
Приміщення, в якому розташовано притулок, повинно бути забезпечене усіма видами комунальних послуг, відповідати санітарно-гігієнічним нормам і вимогам пожежної безпеки. Для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в установленому порядку забезпечується доступ до будівлі, приміщень притулку та прилеглої до нього території, а також належне пристосування та універсальний дизайн приміщення притулку відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” та згідно з вимогами державних будівельних норм, стандартів і правил.
Фінансування притулку здійснюватиметься за рахунок коштів засновника та інших джерел, не заборонених законодавством.
Створюють такі заклади для забезпечення місцем надійного тимчасового цілодобового перебування постраждалих осіб та надання їм комплексної психологічної, соціально-побутової, соціально-медичної, інформаційної, юридичної допомоги з урахуванням індивідуального підходу, віку, статі, стану здоров`я та соціального становища.
Надавати послуги у притулку будуть на безоплатній основі.

Дар’я БРИНДАК
Перший заступник начальника головного територіального управління юстиції
у Полтавській області

Поділися:

Добавить комментарий