Включає механізм взаємодії

Включає механізм взаємодії

Доля лікувальних методів різна. Одні, з’явившись, безслідно зникають. Інші, пройшовши довгий і тернистий шлях, зберігаються століттями. Це стосується і гірудотерапії.
Нині перед людьми на повну силу постали глобальні проблеми. Екологічна катастрофа через забруднення радіацією, токсичними викидами підприємств, застосування пестицидів, насичення грунту, води, рослинності важкими металами загрожує здоров’ю людей незворотними генетичними наслідками.
Широкий розвиток фармацевтичної промисловості, створення хімічних і синтетичних препаратів, якими користується практична медицина, призвели до лікарської агресії, фармакологічного перенасичення, непомірного зростання алергійних захворювань.
Поряд із цим – дорожнеча лікарських препаратів, нерідко нестійкість терапевтичного ефекту, побічні явища і ускладнення (шлункові кровотечі при прийомі аспірину, захворювання крові – при прийомі анальгетиків: седалгіну, анальгіну, цитрамону тощо, розвиток дисбактеріозу, зниження імунітету – при прийомі антибіотиків). Усе це настійно вимагає пошуків більш щадних методів лікування, які не дають ускладнень. Саме таким вимогам і відповідає медична п’явка.
Завдяки глибоким фундаментальним дослідженням доведено, що п’явка у процесі кровосмоктання вводить у кров ряд біологічно активних речовин, у склад яких входять природні ферменти, гормони, амінокислоти і багато інших компонентів, які забезпечують ряд лікувальних ефектів.
Часто медична п’явка допомагає там, де безрезультатне лікування медикаментами. Застосування медичних п’явок дає змогу знизити дозу лікарських препаратів, створити умови для проникнення ліків у глибину вражених органів і тканин, навіть якщо вони циркулюють у крові в невеликих кількостях.
Наведемо деякі фізіологічні аспекти, які сприяють відновленню порушених функцій організму. Вчені наголошують на ролі кровоносних і лімфатичних мікросудин у виконанні обмінних функцій на клітинному рівні. Саме тут починаються і проходять важливі для організму людини обмінні процеси, доставка поживних речовин до клітин і тканин, виведення з них продуктів метаболізму. І в цьому приховується одна з причин багаточисельних уражень тканин і органів, їхніх хвороб і організму в цілому. Це один із аспектів, де благотворну роль відіграють п’явки.
Ряд учених вважають, що однією з причин ураження органів є ішемія, порушення гомеостазу і будь-яка хвороба – це прояв загального неблагополуччя організму. Й лікувати треба не хворий орган, не симптоми, що супроводжують недугу, а весь організм. І саме усунення міжсистемних і міжорганних порушень не можна досягти засобами хіміотерапії. У той час як секрет слинних залоз п’явок включає механізми взаємодії у вказаних системах.
Інтерпретація біологічної дії секрету слинних залоз п’явок складна хоча б тому, що кожна з них, взята окремо, здатна індукувати ряд реакцій не лише в системі гомеостазу, а й у взаємодії з ними інших систем організму. Більшість біологічно активних речовин секрету слинних залоз п’явок інтегрально спрямовані на стабілізацію систем гомеостазу, а вже з них сумується усунення мікроциркуляторних порушень і протиішемічний ефект, який вирішує проблему гіпоксії тканин як пускового патогенетичного механізму більшості захворювань. Відновлюючи проникність гематичного бар’єру, медична п’явка сприяє відновленню міжорганних і міжсистемних комунікацій.
Далі, працюючи в рамках закону біологічної раціональності, п’явка сприяє підтриманню ендоекологічної рівноваги, не вносячи в організм людини якихось хімічних агресивних речовин, тобто виявляє лікувальну дію при допомозі біологічно активних субстанцій природного походження.
Природа наділила людину такими якостями, які дають змогу герметизувати патологічне вогнище в організмі «демаркаційним» валом, щоб захистити себе від продуктів метаболізму. При таких умовах ліки важко проникають у вогнище через цей «демаркаційний» вал. А п’явка, завдяки ферментам, дренує його, полегшуючи доступ лікарських препаратів до місця запалення.
В організмі людини компоненти секрету п’явки надходять в кількості, необхідній для запуску тої чи іншої біологічної чи біохімічної реакції, тобто у вигляді кількох молекул.
Біологічно активні речовини секрету слинних залоз п’явок, впливаючи на гомеостаз, є сполучною ланкою у процесах взаємоузгодження імунної та ендокринної систем, сприяючи виробленню ендогенних гормонів, відповідно до потреб організму в кожному конкретному випадку.
Біологічно активні речовини, які продукує п’явка, активуючи імунну систему організму людини, підвищують і фагоцитарну активність.
Оскільки місцем прикладання п’явок є шкіра, то спрацьовує і нервово-рефлекторний шлях впливу, активізуючи роботу центральних регуляторних механізмів (сигналів), спрямованих на нормалізацію патологічних процесів в організмі.

Поділися:

Добавить комментарий