Загальній декларації прав людини виповнилося 70 років

Загальній декларації прав людини виповнилося 70 років

Загальна декларація прав людини – перший міжнародно-правовий документ, що проголосив основні права і свободи людини. Прийнятий 10 грудня 1948 року. Щороку в цей день відповідно до резолюції Генасамблеї ООН від 4 грудня 1950-го відзначається День прав людини. Декларація була прямим наслідком важкого досвіду Другої світової війни і вперше сформулювала ті права, які повинна мати кожна людина. Вона мала рекомендаційний характер, містила 30 статей, зміст яких був уточнений і розвинутий через інституції міжнародних угод, регіональних та національних конституцій та законів.
Документ проголосив невід’ємне й обов’язкове дотримання широкого кола громадянських, політичних, економічних, соціальних і культурних прав людини. Всі 30 статей базуються на визнанні гідності людей, рівності їхніх прав, що є необхідною передумовою свободи, справедливості та загального миру.
Декларація проголошує, що права і свободи людини не можуть бути обмежені за ознаками статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних переконань, національності або соціального походження, майнового стану. Серед проголошених прав найважливішими є такі: рівність усіх перед законом, презумпція невинності, недоторканність особи, недопустимість неправомірного втручання в особисте і сімейне життя, безпідставного посягання на недоторканність житла, честь і репутацію людини, право на політичну діяльність, працю та захист від безробіття, на власність, відпочинок, освіту, соціальне забезпечення, право виїзду зі своєї країни та безперешкодного повернення до неї, право на свободу переконань і вільне їх поширення.
Положення Загальної декларації прав людини стали правовою основою для стандартів, прийнятих Радою Європи, та для удосконалення національних правових систем, які гарантують неухильне й послідовне дотримання прав людини. Декларацію ратифікувала більшість держав світу, в тому числі й Україна. Розділ II Конституції України зафіксував права, свободи та обов’язки людини і громадянина, які відповідають стандартам декларації, іншим міжнародно-правовим актам. Положення Загальної декларації прав людини стали нормами прямої дії для сучасного вітчизняного законодавства.
Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що Загальна декларація прав людини є одним з найбільш історично значущих документів у галузі прав людини та має вагоме значення для розвитку держав шляхом демократії і законності.
Принагідно повідомляємо, що Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини для забезпечення ефективної діяльності та доступності здійснення особистого прийому громадян у кожному регіоні України створено громадські приймальні, в яких працюють регіональні представники Уповноваженого. Вони забезпечують реалізацію повноважень Уповноваженого у сфері здійснення парламентського контролю за дотриманням прав людини і громадянина на регіональному рівні.
Громадська приймальна Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Полтавській області знаходиться за адресою: вул. Соборності, 45, м. Полтава, кімн. 101. Прийом громадян здійснюється щовівторка та щочетверга з 14.00 до 17.00.

Юрій Чернушенко
Регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Полтавській області

Поділися:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Добавить комментарий