Змінити не можна залишити:  Як виправити помилку в акті цивільного стану

Змінити не можна залишити: Як виправити помилку в акті цивільного стану

Внесення змін до офіційних документів – досить розповсюджена практика. Причин на це може бути безліч.
Для того, щоб внести відповідні зміни, особі необхідно подати до відділу ДРАЦС наступні документи:
• заяву встановленої форми, яка має містити вичерпні відповіді на всі питання;
• свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, у яких зазначені неправильні, неповні відомості або відомості, які підлягають зміні;
• інші документи, необхідні для вирішення питання по суті.
Важливо, що, враховуючи дію воєнного стану та принцип екстериторіальності, людина може звернутися до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану, без територіальної прив’язки.
Хто ж може подати заяву про внесення змін до актового запису? Зокрема це:
• особа, щодо якої складено актовий запис;
• один з батьків неповнолітнього (малолітнього);
• піклувальник неповнолітнього та опікун малолітнього;
• опікун недієздатної особи;
• спадкоємець померлого;
• представник органу опіки та піклування під час здійснення повноважень з опіки та піклування стосовно особи, яка має право на подання такої заяви.
У відділі ДРАЦС питання про внесення змін до актового запису розглядається протягом
3 місяців з дня подання відповідної заяви. Та разом з тим за наявності поважних причин строк може бути продовжений, але не більше, ніж на 3 місяці.
На підставі зібраних документів та за наслідками перевірки має бути складений обґрунтований висновок про внесення змін до актового запису (чи декількох а/з) або ж про відмову в цьому. У випадку відмови у внесенні змін висновок має містити чітко вказані причини, а також зазначення про можливість оскарження такого рішення в суді.

Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

Поділися:

Добавить комментарий